EğitimKolay Hayat

“İş”te Muvaffakiyetin Sırları

Kariyer Planlarken

‘Hayat boyu eğitime inanarak, bunda maddi ve manevi hiçbir yatırımdan kaçınmıyorsanız, iş hayatında muvaffakiyetin kapısı size aralanmış demektir.

Günümüzde kariyer planlama, kişinin yeteneklerine göre kendisinin belirlediği, sadece bir firma, sektör ya da ülke ile sınırlı olmayan ve sürekli değişen şartlarda, zamanla değiştirilmeyi de icap eden, dinamik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Dar manada kariyer planlama, insanların gelecekte yapmak istedikleri, ya da çalışmak istedikleri sektör ve işle alakalı plan yapmaları ve hedef belirlemeleri demektir. Tek bir kariyer planı yapmak maalesef mümkün değildir. Alternatif planlar da belirlemek icap etmektedir.

Kariyer Düşüncesi Lisede Başlar

Kariyer planlama, gençlerin kendi yeteneklerinin farkına vardıkları lise döneminde başlar. Gelecekte yapılması planlanan işlerle alakalı hedef belirlemek olan kariyer planlama, çok mühim bir konudur. Kişinin maddi ve manevi açıdan büyük hedefler seçmesi ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışması manasına gelir. Bunun için gençlerin, özgeçmişlerini üniversiteyi bitirdikten sonra değil, lise döneminde hazırlamaları son derece önemlidir.

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kariyer planı yaparken çalışmak istedikleri alanda tecrübeli kişilerden destek almaları ve istişare etmeleri önemlidir. “Akıllı adam, aklını kullanır, daha akıllı adam ise başkalarının da aklını kullanır”. Çalışmak istenilen iş alanıyla ilgili, iş ortamının bizzat görülmesinde fayda olduğu aşikârdır. Kariyer yapmak, sadece pozisyonun yükselmesi manasına gelmez. Kişinin yeteneklerine uygun ve daha huzurlu olabileceği işin yapılması aslında kariyer planlamasının özünü iktifa eder.

Herkes yönetici olamaz ve olmamalıdır da. Bazı kişiler tek başlarına çalışma konusunda yeteneklidirler, bazıları da takım çalışmasına yatkın olabilirler. Bu nedenle herkes için aynı ve benzer kariyer planları hazırlamak doğru değildir. Doğru olan kişinin kendi yeteneklerine göre kendine has alternatif kariyer planı hazırlamaktır.

Başarılı Özgeçmiş,  ‘Geçmiş Başarılara’ bağlıdır

Bir özgeçmişte; adayın mezun olduğu okul ve benzeri klasik bilgilerden ziyade; okurken ya da daha önce çalıştığı yerlerde yaptığı projeler, bilgi ve tecrübesini artırmak için yapılan ekstra faaliyetler, sosyal faaliyetlere iştirak seviyesi, dışa açık olma ve takım çalışmasına yatkınlık gibi konular ön plana çıkmaktadır. Mülakata davet edilmek için öncelikle özgeçmişlerin seçilmesi aşamasından başarılı şekilde geçmek gerekir.

Bu nedenle iyi bir özgeçmiş (C.V.) hazırlanması gereklidir. Zira bir işletmede, herhangi bir pozisyona eleman lazım olduğunda, bu pozisyon için yüzlerce aday başvurmakta ve sadece birkaç kişi ile mülakat yapılabilmektedir. Bu nedenle özgeçmişin mülakata davet edilebilir şekilde hazırlanması icap eder.

Mülakatta özgeçmişte yazılanlarla, adayın anlattığı konuların birbiriyle çelişmemesi çok önemlidir. Adayla alakalı mülakat esnasında meydana gelebilecek güven kaybı adayın elenmesine sebep olabilir.

Mülakat esnasında adayın sorulan sorulara samimi şekilde cevap vermesi, adayın kendine güvenini ön plana çıkaracak şekilde davranması, adayın mülakatta daha canlı ve aktif şekilde davranarak (proaktif olarak) mülakatçı ya da mülakatçıları kendini güçlü ve bilgili olduğu yönlere doğru sevk etmesi mülakat performansı açısından çok önemlidir.

Mülakatlarda en çok karşılaşılan sıkıntı adayın özgüveninin olmaması, yani bilgi ve donanımlı olmasına rağmen “pasif ve pısırık” kalarak mülakatta başarılı olamamasıdır. Diğer bir hata ise, adayın özgüveninin aşırı derecede olması, yani “ukalalık” seviyesindeki özgüvendir.

En Kârlı Yatırım: Eğitim Yatırımı

Yeni mezunların belirledikleri kariyer planı doğrultusunda kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri gerekir. Devamlı gelişen ve değişen dünyamızda, okullarda alınan bilgi ve tecrübe, çok kısa zamanda güncelliğini kaybetmektedir. Bu nedenle gerek üniversite eğitimi esnasında, gerekse mezun olduktan sonra, sürekli güncel bilgilerin takip edilmesi ve öğrenilmesi gerekmektedir. Bilgi “güç” demektir. Bu gücü artırmak için yılmadan yorulmadan çok ama çok çalışmak gerekmektedir.

Çalışanların iş hayatında daha başarılı olması ve daha iyi konuma gelebilmesi için sadece mevcut işini yapması yeterli değildir. Mevcut iş yapılırken, kişinin kendisi için belirlediği kariyer planı çerçevesinde, başka alanlarda da yatırım yapması gerekir. Farklı olmak, yani daha iyi şartlara sahip olabilmek için kişi “rahatlık bölge”sini terk etmek gerekir.

Meslek hayatımda ilk işe başladıktan sonra, mevcut işimi daha iyi yaparken, aynı zamanda o gün için lazım olmayan, ancak daha sonraki iş hayatında ihtiyaç duyabileceğim konularda kendimi geliştirmeye çalıştım. Yüksek lisans, doktora, mali müşavirlik belgesi alma, yabancı dili geliştirme, öğrenen organizasyon çalışmalarına katılma gibi konularda ilave çalışmalar yaptım. 20 yılı aşan iş hayatım boyunca yaptığım ekstra çalışmaların ve okuduğum bütün kitapların faydasını bizzat gördüm. Ek olarak yaptığım bütün işlerimin, iş hayatımda değişiklik yaparken bana çok önemli avantajlar sağladığını müşahede ettim.

Mesela; bankacılık sektöründeki birleşme nedeniyle işten ayrılırken, daha önce aldığım bir belgenin bana başka bir sektörde işe başlama sırasında kilit bir öneme haiz olduğunu öğrendiğimde, ben dahi şaşırmıştım. Kısacası, mevcut işinizi iyi yapmak sizin o vazifeyi devam ettirmenize imkân sağlar. Ancak, daha iyi görevler için ilave çalışmalar ve meziyetler gereklidir.

Kariyer yapmak sadece pozisyonun yükselmesi manasına gelmez, kişinin yeteneklerine uygun ve daha huzurlu olabileceği iş yapmak demektir.

Mülakata davet edilmek için geçmiş başarıları anlatan, gelecek adına umut vaat eden bir CV hazırlanmalı. Mülakatta ise ne pasif ne de ukala olunmalı. Proaktif olan, işi kapar!

İnsan Kaynak Değil Kıymettir!

İşletmelerin önemli bir kısmında çalışana hak ettiği maddi ve manevi kıymet maalesef verilmemektedir. İnsanı ‘maddi üretim’ araçlarının bir unsuru olarak konumlayan ‘İnsan Kaynakları’ yerine, insanı ‘maddi ve manevi üretimin’ temel dinamiği olarak tanımlayan ‘İnsan Kıymetleri’ tabirini esas almak; böylece insani kıymetlerin ve ahlaki değerlerin açıkça uygulandığı bir iş çevresinin gelişimine öncülük etmek vazifemizdir. İşveren, çalışanından sadakat beklerken onlara hak ettikleri takdiri ödemekten kaçınmamalı, sürekli güven telkin ederek çalışanını rahatlatmalıdır.  Gerçek kalite ve en üst düzeyde iş memnuniyeti, insana değer verilen, saygı gösterilen bir iş ortamı kurmak suretiyle yakalanabilir.

 

 

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu