Genç Hayat

Gençliğin Manası Yükleniyor

Artık çocuk değilsin, diyecekler sana. Bizim gençliğimizde, deyip başlayacaklar eleştiriye yahut nostaljiye. Dikkat buyrun şimdi: Sevgili genç baylar ve bayanlar, hanım ve beyefendiler.

Bu demek oluyor ki, mükellefiyetlerin; yani sorumlulukların başlıyor. Yeni kelimeler öğreneceksin daha. Senin gençliğini ergenlikle başlatırlar, doğrudur. Artık tek kişilikli değilsin, nefs denen bir şey vücudunun içinde dolanıyor. İyi ile kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesi hızlanıyor.

Senin aklına hep 18 sayısını koymuş olabilirler. 18’e çok deyip kendini çocuk görme, 18’e gelince de her şeyi boş verme. ‘Ben artık oldum.’ deyip isyana da başlama. Bu arada seni gaza getirmek isteyen bir yığın arkadaş, reklam sloganı, medyatik laflar duyacaksınız: “Gençlik bir kere yaşanır… Doya doya yaşa… Çılgınca yaşa… Anı yaşa…” Dur bir dakika de, hatta bir saniye. “Zaten ben her anı yaşıyordum, ömür denilen şey yıllık değil; anlıktır. O yüzden her anı zaten yaşıyorum.”

Kimilerine göre 12-18 kimilerine göre 13-24 yaş arası, gösterilir gençlik. Kimine göre yaşın değil hissettiklerindir. Kafana göre bir tarif yapma hemen. Gel, gençliği bir taksim edelim, yani kısımlandıralım seninle. Yani kelimelerle ve kavramla tanı kendini. Biraz ilmi olmak, çekidüzen verir hayatına.

Rehnümâ-yı Ahlâk risalesinde ömrün kısımları çok güzel ayrılır. 1908 senesinde, yani İkinci Abdülhamid Han devrinde, Amcazade Hüseyin Paşa Mektebi Müdürü Hasan Tahsin, bu risaleyi sanki senin için yazmıştır. Biz bu kısımlamayı çok orijinal bulduk ve paylaşalım dedik. Bu sayede yeni kelimeler de öğrenmiş olursun.

Hayat-ı beşer; yani insan hayatı üç kısma ayrılır.
1. Devr-i nemâ: Büyüme, gelişme çağı
2. Devr-i tevakkuf: Olaylara vakıf olma çağı
3. Devr-i şeyhûhet: İhtiyarlık kapısına dayanma

1-Devr-i nemâ: Fizikî ve cismî olarak gelişme çağı

İnsanların doğduğu günden yani 0 kilometreden 30 seneye kadar geçen zaman aralığıdır. Bu da tufûliyyet, sabâvet ve şebâbet zamanları olmak üzere üçtür. Daha önce duymadığın kelimeler olabilir, devam et sen.
a-Tufûliyyet: Hani tıfıl dersiniz ya, işte bu çağ, insanların doğduğu günden 7 yaşına kadar geçirdikleri hayattır. Yani bebeklikten çocukluğa geçiş devridir.
b- Sabâvet: Sabii, tıfılın bir üst makamı. 7 yaşından 15 yaşına kadar geçen hayattır. Çocukluktan ergenliğe geçiştir.
c- Şebâbet: Bilirsin ki şebâb, genç demektir. Yani kanın deli aktığı, gözün yukarıdan baktığı yaşlardır.15 yaşından 30 yaşına kadar geçen hayattır. Gençlik çağıdır.

2-Devr-i tevakkuf: Olaylara vakıf olma çağı

Devri tevakkuf, yani kendine, aklına, hissine mukayyet olma çağı, 10 yaşından takriben 45 yaşına kadar geçen ömür sermayesidir. Buna “devri kemâl” yani olgunlaşma, kemâle erme, tekamül etmek dahi derler. Bu devir, insanın akıl baliğ olması ile dinî mükellefiyetlerin başladığı, nefsi arzuların en kuvvetli olduğu yaşlardır. İşte senin hayatının bilgi birikimi, heyecanı, enerjisi, temeli, yönü ve varacağın nokta buradan başlıyor. Beynini ve kalbini, fikren, ilmen, maddeten ve manevi olarak bu yaş aralığında doldurabilmelisin. Gelelim son kısma.

3-Devr-i şeyhûhet: İhtiyarlık kapısına dayanmak

45 yaşından sonra birbirini takip edercesine gayet açık ve sakin olarak geçen hayatın son kısmıdır.
İşte şimdi sevgili genç, gençliğin heyecanı ve enerjisi ile ihtiyarların tecrübesini birleştirerek ömrünü inşa edebilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı