Din ve HayatKapak

Ashab-ı Kehf Panoraması

Zaman

Hazreti İsa’dan (a.s.) sonra Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinden evveldir. Âlimler indinde vakıanın zuhuru, M.S. 4. asrın başları olarak rivayet edilir.

Ashab-ı Kehf

Mağara Arkadaşları manasınadır. Ashab: Arkadaş, Kehf: Mağaranın büyüğü. Eğer yedi uyurlar denirse Kıtmir dahil edilmemiş olur. Zira Kıtmir ile beraber 8 idiler. Yedi uyurlar, genellikle Roma ve Batı kaynaklarındaki (seven sleepers) şeklindeki tercümeden geçer. Kıssayı ortaya çıkaran ve Kur’ân-ı Kerîm’de bir sureye ad olan Ashab-ı Kehf tercih edilmelidir.

6 Kişi

Dakyanus’un akrabası da oldukları söylenir. Ancak devlet kademesinde vazifeli 3’ü sağda 3’ü solda vazifeli devlet adamları idiler. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş.

Yemliha

Kendisine danışılan, istişare edilen, imanlarını kurtarmak için Dakyanus zaliminden uzaklaşmayı akleden ve uyandıktan sonra şehre “temiz ve helal yiyecek” almaya gidendir.

Kefeştetayyuş

6 kişi yolda ona suyu sorarlar. Kendisine emanet edilen sürüyü sahibine teslim eder ve 6 kişiye dahil olur. Mağarayı tarif eder.

Kıtmir

Çobanın köpeği. Bir rivayete göre uzun süre peşlerine takılır ve onları bırakmaz.

Dakyanus

Kendine tapılmasını isteyen, kibrin zirve yaptığı bir hükümdardır. Kendini dinlemeyen herkesi katleder. Hadiseden 70 yıl sonra küfür üzere öldüğü söylenir.

Roma İmparatorluğu

Vakanın zühur ettiği devlet. Antik Yunan üzerinde kurulduğu için putperestlik hâkimdir. 325’te İznik konsülü ile teslis inancına sahip Hıristiyanlığın tahrif şeklini resmî din olarak kabul eder. Yani Allah’a oğul ittihaz ettiler. İsa Allah’ın oğludur, diye kabul ettiler. Devlet 395’te ikiye ayrıldı. 1453’te Bizans (Doğu Roma) Fatih sultan Mehmet Han tarafından İstanbul’un alınmasıyla son buldu. Kurulduğu topraklar 10 asır sonra tam manasıyla İslâmiyet ile müşerref olmuştur.

Amalika

Yemliha’nın şehre yiyecek alırken verdiği paranın, Dakyanus zamanından kalan Amalika kavmine ait olduğu söylenir. Hud, Semud kavmi gibi toptan yok olmuşlardır.

Tapınak Sarayı

Dakyanus’un altınlarla doldurduğu ve halkı ifsat ettiği azim ve cesim bir saray.

Tarsus

Kıssanın geçtiği şehir. Şam, Efes, Afşin gibi yerler zikredilse de İslâm büyüklerinin ve âlimlerinin işaretleriyle Tarsus, Ashab-ı Kehf’in yeri olarak bilinir.

Bencülüs Dağı

Tarsus’un kuzeyinde, şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta; Ashab-ı Kehf’in bulunduğu mağara.

Rakîm

Ashab-ı Kehf’in isimlerinin yazıldığı madenden yapılmış levha.

İsimleri

“Çocuklarınıza Ashab-ı Kehf’in isimlerini öğretiniz.” Hadîs-i şerîf (Kenzü’l Esrâr). Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefeştetayyuş ve Kıtmir.

En Yeniler

Başa dön tuşu
Kapalı