AraştırmaTarih

Çekirge İstihbaratı

Sosyal Dokunuşlar

Kıbtîler çekirge vasıtasıyla imtihana tabi tutuldular. Cenab-ı Hak tarafından gönderilen çekirgeler onların bütün ekinliklerini, meyvelerini, ağaçlarının yapraklarını ve çiçeklerini yiyip bitirdi. Hatta kapıları, elbiseleri, ev eşyalarını, evlerin tavanlarındaki ağaçları, demir çivilerinin üzerini kapladılar. Bütün eşyaların içine nüfuz etmeye başladılar. Bu beklenmeyen ve alışılmayan durum karşısında çaresiz kalan Kıptîler Hazreti Musa’ya gelerek imdat istediler.

Çekirgelerden kurtulmak için kısa bir süre önce inanmadıkları Allahu Teala’ya dua etmesi hususunda Hazreti Musa’dan ricada bulundular.

Bir de söz verdiler ve dediler ki, “İman edeceğiz…” Hazreti Musa dua etti ve Cenabı Hakk çekirgelerin istilasını giderdi.

Çekirgeler Kıbtîlerin bir kısım yiyeceklerini tahrip etmemişlerdi. Çekirge istilasından kurtulan Mısır halkı Hazreti Musa’ya verdikleri sözden dönerek “Biz, iman etmekten vazgeçtik. Ekinlerimizden çekirgelerin tahrip etmedikleri bize yeter.” dediler.

Zor durumda kaldıklarında söz verip daha sonra sözlerinden dönen Kıbtîlere bu defa Cenab-ı Hak Kummel’i (küçük, kanatsız çekirge) göndererek imtihanı tekrarladı. Önceki çekirgelerin tahrip etmedikleri yiyecekler bu defa tamamen yok edildi.

Bu çekirge vakası Kıbtîlerin iman etmek hususunda söz verip sözlerinden dönmeleriyle ilgili olarak bir cezalandırılmalarına misal olarak Peygamberler tarihinde (dinler tarihi değil) yer alır.
Aynı coğrafyada yine bu çekirgeler devletlerarası bir kuruluşun teşkiline sebebiyet vermiştir. 1934 yılında milletlerarası bir teşekkül oluşturulmuştur. Bu teşekkülün kısaltılmış şekli UÇİO’dur. Yani “Uluslararası Çekirge İstihbarat Ofisi’dir.

20 Mayıs 1934 tarihinde TBMM’de böyle bir kuruluşla ilgili düzenleme yapılmıştır. Türkiye- Irak-Şarkî Erden (Ürdün)-Suriye ve Filistin arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın iç nizamnamesinden dikkatlerimizi çeken bazı maddeler aşağıdadır;

“Çekirgelere karşı sınır boyunca, yapılan müşterek savaşı temin edebilmek için, alakalı devletler arasında bir irtibat sisteminin kurulmasına ve sistemin tatbikatına baş vurmak. Lüzumlu veya faydalı sayılan yerlerde çekirgelere karşı hep birden harekâtta bulunmak ülküsüyle âkit (imza koyan) devletlere tekliflerde bulunmak” (Madde 4, fıkra f).

“Komite üyeleri gizli rey (oy) ile bir yıl için iktidar yerinde bulunmak üzere bir başkan seçer, eski başkan yine seçilebilir” (Madde 6)..

“Ofisin resmi dili Fransızcadır.” (Madde 10).

Görüldüğü gibi 1934 yılında çekirge için istihbarat bürosu kurulmuş. Hatta çekirgeler için “parlamenter” bir sistem bile ihdas edilmiş. Ama nedense Irak’taki Türkmenlerin halleriyle kültürüyle ilgilenilmemiş.

Çekirge İstihbarat Ofisi için “gizli oy ile” başkan seçilmesine dair imza konulmuş. Ama 1950’ye kadar yapılan genel seçimlerde açık oylama ve gizli tasnif sistemini tercih edilmiş. Burada bir tuhaflık yok mu? Çekirge yönetmeliğindeki rey verme hassasiyeti bu kadar açık iken Türkiye’yi idare edecek Meclis,

Çekirge İstihbarat Ofisi kadar önemli değil miydi?

Yakın tarihimizde çekirgelere gösterilen hassasiyet kadar insanlara da gösterilmesini beklerdik. (Oğuzhan Kayıboyu)

Etiketler

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı