KapakSeyahat

Çin’de Dikkat Çeken 9 İslamî Eser

Resmî rakam 28, tahmini rakam 100 milyonu bulan Çinli Müslümanların nüfusu, sayımı, eğitimi gibi konular başlı başına bir mevzudur. İslamiyet’in Çin’e ilk ulaşması Ashâb-ı Kirâm zamanında olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), diğer ülkelerine olduğu gibi Çin’e de İslam’a davet için elçilerini göndermiştir. Sonunda bölgede kabul görmüş ve bu kabul görüş Çin kayıtlarına daha o yıllarda geçmiştir. Kayıtlara göre 650-700 arasında, Tang Hanedanı ile devrin İslam merkezi arasında 40 civarında resmî temas olmuştur. Tarihçiler bir Çin vesikasına dayanarak 651 yılını İslam’ın Çin’le temas tarihi olarak kabul ederler. Bu ilk dönem temaslar Hicaz bölgesinden yapılırken 10. yüzyıldan sonra bu temaslar, Buhara merkezli İslamî faaliyetlerle devam etmiştir. Bugüne kadar geçen yüzyıllar içinde binlerce mimari eser, sanat eseri, cami ve külliye yapılmış. Onlardan öne çıkan 9 tanesi:

1.Sa’d Bin Ebû Vakkas (r.a.) Külliyesi (Guangzhou): Şehrin içinde saklanmış gibi dursa da Çin’deki Müslümanların en fazla rağbet ettikleri yer burası. Ashâb-ı Kirâm’ın bereketi bu olsa gerek.

2.Dongguan Külliyesi, (Xining): Çin’deki tarihî camileri anlatan eserler, çoğunlukla camilerin mimari yönlerini anlatıyor. Camilerin Çin İslam tarihindeki yeri ise anlatılmıyor. Dongguan Camii’ni anlatırken Çin-Japon savaşında, Müslüman komutan Ma Bufang ve onun Müslüman süvarilerinin anlatılması lazımdı. Caminin bir direniş ve zafer merkezi olduğu böylece anlaşılabilir ve Çin tarihi içindeki Müslümanların konumunu Dongguan Camii, farklı bir noktaya taşıyabilirdi. Ma Bufang ve Müslüman süvariler tarafından Dongguan Camii merkezli, Japon işgaline gösterilen şiddetli direniş neticesinde Lanzhou, Japonların işgal edemedikleri özel bölgelerden biri olarak kalmıştı.

3.Xunhua Kur’ân-ı Kerîm Meydanı: Salar Müslümanlarının çok rağbet ettikleri meydan. Müze, eski ve yeni camiler bu meydanda.

4.Xi’an (Şian) Ulu Camii: Altın Şehir olarak bilinen Xi’an’da tarihi eserler adeta birbirleri ile yarışıyor. Xi’an Ulu Camii bu yarışta diğerlerinden geri kalmayacak güzellikte.

5.Lanzhou Camii: Yüksek katlı binalar arasında kalan İslami eserler detaylarındaki kalem ve çini işçiliği ile farklarını belli ediyorlar.

6.Niuije Camii (Kız Mescidi) Pekin: Pekin’in merkezine yakın ikinci halkada yer alan bu külliyenin bahçesinde İkinci Abdülhamid Han’ın adına yapılan medrese yer alıyor. Fotoğrafta sol kısımdaki yer, şu anda günlük cemaatin hizmetinde kullanılıyor.

7.Dongsi Camii (Pekin): Tiananme Meydanı’na yakın mesafedeki bu İslamî eserin içi sanat merkezi gibi.

8.Ziyaret mahalli (Quanzhou): Tayvan Adasının hemen karşısında, Çin’in güney ucunda, Fujian Eyaleti’nin Quanzhou şehrinde az bilinen bir Müslüman mezarlığında, iki Sahâbe-i Kirâm ziyaret mahalli, ehlisünnet kaleleri olarak hizmetlerine devam ediyorlar.

9.Sahâbe-i Kirâm’a Hasret Camii (Guangzhou): Şehirde Beyaz Minareli Camii ya da Sahâbe-i Kirâm Camii olarak bilinse de onun asıl ünü, Çin’de yapılan ilk minareli cami olmasıdır.

Etiketler

En Yeniler

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı