Kültür Sanat

En Samimi Hislerin Tercümanı Ramazaniyeler

Nur ile doldu yine kevn ü mekan

Geldi lütf ile mübarek Ramazan

Zeyn olup açıldı ebvab-ı cihan

Geldi hoş lütf ile şehr-i ramazan

 

Zikr ü tehlil ü tesbih güzel

Savm ü ta’ati teravihi güzel

Hem kandili mesabihi güzel

Geldi lütf ile mübarek Ramazan

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri

13. asırdan bu yana gelen yani Osmanlı kadar kadim bir gelenektir Ramazaniyeler. Hani her sene söylenir ya “Nerede o eski Ramazanlar?” diye. İşte, Ramazan-ı Şerîf’in bütün bir beldeye heyecan yaydığı dönemlerde, gönüllerden taşan şiirlere Ramazaniye denir. Mübarek ayın müjdelendiği, heyecanının dillere döküldüğü, içinde dua ve istiğfarın yer bulduğu en samimi hislerin tercümanıdır onlar.

Bu hisler o kadar yoğun yaşanmış ki asırlar boyu, şairler onu müjdelemiştir. Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri, Üftade Hazretleri, Taşlıcalı Yahya, Ziya Paşa gibi pek çok zât, bu ayın hikmetinden, nasıl istifade edilmesi gerektiğinden, Ramazan-ı Şerîf nihayete erdiğinde nasıl müteessir olduklarından bahsetmişlerdir. Çünkü başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu mübarek aydan istifade edememek, büyük bir nasipsizlik olarak nedamete yeter de artar. Fakat bir yandan da ne kadar istifade ettik desek az olur, Taşlıcalı Yahya’nın dediği gibi;

Seni canım gibi hoş tutmadım ey mah-ı sıyam

Bilmedim kadrini hayfa ve dirığa gittim

Nice yıllar Ramazan ile şerefyâb olasın!

Hapşurunca “çok yaşa” diyerek insanların birbirini geçiştirdiği dönemlerde değil de eskimezlerin çok güzel duaları olmuş birbirlerine; “Nice yıllar Ramazan ile şerefyâb olasın” demişler. Güzel olanın sadece çok yaşamak değil, güzel yaşamak olduğunu hatırlatarak ve o güzelliğin de Ramazan-ı Şerîf’ten nasiplenmek olduğunu öğreterek dua etmişler birbirlerine.

Çünkü Ramazan-ı Şerîf mağfiret ayıdır. Öyle ki Cenâb-ı Hakk’ın mağfiret denizinden en çok istifade bu aydadır.

Biz o bağ içre nihal-i günah alûdeleriz

Rahmet-i avf-ü ilahi nola etse cereyan

Enderunlu Vasıf

Biz bir bahçe içindeki günahkar fidanlarız, ya Rab ne olur rahmetin ve aff-ı ilâhin cereyan etsin diye büyük bir nedamet ve ümit içerisinde bekleriz mağfireti.

Bad-ı gufran-ı Hüda kim seheri esdikçe

Guyiya berk-i me’asî dökülür şekl-i hazan

Enderunlu Vasıf

O Ramazan-ı Şerîf ayı ki seherinde Cenâb-ı Hakk’ın mağfiret rüzgarı estikçe, o büyük günahlar sonbahar yaprakları gibi dökülür. Çünkü hiçbir günah, Allah’ın mağfiretinden daha büyük değildir.

Her minare şeb çerağ efruz olup ilan eder

Lem’a-rîz oldı deyû feyz-i Cenâb-ı Müste’ân

Leyla Hanım

Ramazan-ı Şerîf ayı geldiğinde her minare bir kandil gibi parıl parıl yanıp ilan eder, müstean olan Allah’ın feyzi, üzerimize parladı diye. Bu mübarek ayda, her minarenin bir rahmet kandili gibi yanmasının sebebi, Allah’ın mağfiret müjdesinin bir çerağ gibi yanarak bizlere işaret vermesidir.

Gecesi Kadr ü Berat gündüzü bir ‘id-i sa’id

Şerbet-i sofra-i iftarı çü nesîm-i cinân

Zihnî

Gecesi beratın anahtarı olan Kadir Gecesi, gündüzü ise bayram, iftar sofralarının şerbeti ise cennetten bir rüzgar gibi olan Ramazan-ı Şerîf, bütün mevsimleri teşrif ederek gelir. Yazın mağfiretle gönülleri serinletir, kışın muhabbetiyle bizleri ısıtır. Kâinatın her sene yeniden uyandığı bahar aylarında bizleri taptaze bir hayata uyandırır. Sahuru ayrı güzellik, teheccüdü ayrı bir lütuf, gündüz okunan mukabeleleri, zikri, ta’ati, iftar sofralarının muhabbeti ve teravihi, her biri ayrı bir güzellik bu mübarek ayın.

Mübarek ede hakk şehr-i sıyâm-ı tâ’at ‘unvanî

Hulus üzre ibadet zâd-ı şehr-râh-ı mezâd olsun

Kâmî

Cenâb-ı Hakk, bu her ânı kıymetli, ibadet ve oruç ayını mübarek kılsın. Halisane niyetle yaptığımız ibadetleri ziyadeleştirsin.

Öyle bir şehr-i mübarek ki melekler saf saf

Mümini sâ’ime bayrama dek eyler salavat

Fazıl

Öyle mübarek bir ay ki Ramazan-ı Şerîf, melekler saf saf dizilip, oruç tutan müminler için bayrama dek dua ederler

Bahçenin gülleri

Ramazan-ı Şerîf’in güzelliği asırlarca hissedilmiş, gönüllerden taşmış, dilden dile dolaşmış, feyzi bereketi paylaşılmış. Ramazaniyeler, asırlardır süregelen o heyecanın, tazeliğini yitirmeyen gülleridir.

 

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı