Sağlıklı Hayat

En Tehlikeli Zehir: Cehalet

“Nereye gidiyor bu insanlar, ne olacak bu gençlerin hali?” Herkes feryat figan ediyor. İyi bir nesil yetiştirmek, gelecek inşa etmek için, teknolojiye, ekonomiye ehemmiyet veriliyor. Çocuklar maddi imkanlara gark olurken manevi boşluğun içerisinde, arkadaşlarına teşebbüh/özenti için hayatlarının ergen yaşlarında yanlış yollara sapabiliyor. Bu yanlış güzergâhın yegâne sebebi ise cehalet.

Bilgi toplumu denilen çağda eğitim hayatı mecburi 12 yıla çıkarılsa da bu cehalet hakiki manada ortadan kaldırılamıyor. Daha küçük yaşlarda uyuşturucu maddelerin, sigaranın, içkinin müptelası olan bedenlerin aslında zihni en tehlikeli zehir olan cehalet ile uyuşturulmuş durumda. Eskiden cahil, okuması ve bilgisi olmayan manasında kullanılırdı. Günümüzde ise cahil denilince bilgisizlikten çok tecrübesizlik anlaşılıyor. Yanlış şeyler öğretilen, reklama, propagandaya maruz kalarak, doğru ile yanlışı ayırt edemeyecek kadar kafası karışık, kötülüklerden kendini koruyamayacak kadar tecrübesiz kişiler bilgili de olsa cahilce şeyler yapabiliyor.

Bonzai cehaleti

Cehalet ile zihni uyuşanlar çoğu zaman özellikle genç yaşlarda bedenini maddi zehir olan müskirat ve mükeyyifat ile uyuşturuyor. Mükeyyifat, keyif veren maddeler sigara, tütün, kenevir, haşhaş, afyon, esrar, bonzai, sentetik uyuşturucu hap vesaire. Müskirat ise, insanı sarhoş eden içecekler. Tabi her şey cahillik deyip mevzuyu basitleştirmemek de gerekiyor. Son zamanlarda en fazla konuşulan bonzai sentetik uyuşturucu, ailelerin korkulu rüyası oldu. Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman’a göre sentetik uyuşturucu da denilen bonzai ‘eroinden 100 kat zararlı’ ve ilk defada bile ölümle neticelenebiliyor.

İlk kullanışta insanı ‘ölüm tribine’ sokan bonzainin hızla yayılmasında fiyatının 20 liradan 5 liraya kadar düşmesi etkili oluyor. Şehrin arka mahallerinde bir anlık merak ve hevesin ölümle bittiğini görmek insanı ürpertiyor.
ismini bir ağaçtan almış olması bonzainin laboratuvar ortamında üretilmiş olduğu gerçeğini örtmüyor. ilk önce sadece ağacındaki dallara nispetle bonzai deniliyordu. Sonrasında kurumuş yaprakların kimyasallarla zehirlenerek 3-5 liraya satılması ve ömrün genç yaşta hiç uğruna tüketilmesi. Laboratuvar ortamı demekle bilimsel bir hava katılmaya çalışılsa da saç spreyi, sinek ilacı ve buna benzer kimyasalların karışımda kullanılması ‘gençleri sinek gibi, fare gibi öldürüyorlar’ demektir.

Cehalet hep aynı cehalet

Bonzaiye gelene kadar zehirli maddeler teknolojiye bağlı olarak değişiklik gösterdi. işte 1887 yılından bir örnek. Rumi 15 Mart 1303 Pazartesi (Miladi 27 Mart 1887) tarihli, Manzara mecmuasında “Mükeyyifat, Müskirat ve Cehalet” başlıklı yazıyı anlaşılması için kısmen günümüz Türkçesine aktardık. “Cemiyyeti beşeriyyeyi en ziyade telef eden zehirler hangileridir?” şeklinde insanoğlunu mahveden zehirleri sorgulayarak makaleye başlanıyor. Madenler arsenik, bitkilerde olan ancak kimyevi çalışmalarla zenginleştirilen, Amerika’da idam cezalarında enjekte edilen hamız/asit prusik ve hayvanlardan engerek yılanın zehrinin tehlikeli olduğu sıralanıyor. Müdâhenenin/ dalkavukluğun da tehlikesine işaret edildikten sonra zehir görünümlü maddelerden bahsediliyor:

“Bazı zehirler, tesirlerini icra için doğrudan zehir şeklinde görünmezler, verilmezler.

Çünkü onlar bu hâssalarıyla zehir olarak kabul olunmazlar. Bunlar vazifelerini icra için kötü hisleri lezzetlendirerek kötü düşünceleri genişletir, ahlaki olarak kötü görülen fikirleri güzel rüyalara tahvîl eyler. Kenevirden esrar, haşhaştan afyon verir, tütünden nikotin zehir saçar. Esrar ve afyon, kullananları hiç bir şey düşünmeden saldırgan biri yapar, hayal âlemine atar. Şuurlu düşünmeyi engeller. Ahmak ve sersem eder bırakır. Sigara bunların ortağı, alkollü içkiler ise daha eşna’/çok çirkin bir ortağıdır.”

Mükeyyifat ve müskirat; kaygılı, sıkıntılı tuhaf düşünceler hâsıl eder. insanı şefkatten merhametten tecrît eder ve aile muhabbetini mahveyler. insanların birbiri ile olan güzel münasebetlerini unutturur. Mükeyyifat ve müskirattan ibaret olan maddeler ve içecekler, insanları kendilerini inançlarını müdafaaya fırsat vermeden, bunlardan şikâyetlerine izin dahi vermeden ezmektedirler. Müskiratın te’siri verasetle intikal eder. Bir sarhoşun çocukları saracalı ve ahmak olurlar. Bunların çocukları da bu illetlerle büyürler. Bu suretle toplum için istifadeleri olmadığından başka hastalıklarıbulunanlar, ayan, aşikar olanlar çoğaldıkça çoğalır. Bir kişinin cinayeti için bir aile ve bilahare koca bir millet ceza görür.”

Cehaletin çaresi elifba

Yazıda cehaletin, maddi ve manevi zehirlerin şeriki olduğu söylenirken “Çocuklarını okutup yazdırmayanlar çocuklarının sefaletlerini istedikleri için vicdansız yahut bu kadar bir şeyi tefekkür edemedikleri için ahmak” olduklarını belirtiyor. Kötü maddelerin ve cehaletin tedavisini açıklıyor:

“Mükeyyifatın çaresi perhizkarlık

Müskiratın çaresi i’tidal

Cehaletin çaresi elifbâ”

Elifba’yı yani okumayı biraz açarsak günümüzün zahiri ilimlerine vakıf olan doktorlar, bilim adamları ve modern insan diye takdim edilen ünlüler de sigara içki, uyuşturucu gibi maddelerin sağlığa zararlı olduğunu herkesten daha iyi biliyorlar. Lakin inanç, itikat kâmil manada değil ise insan kötü olan her şeyi yapmaya meyillidir. Günümüzde bonzai, geçmişte tütün, haşhaş, esrar, eroin nasıl gençleri zehirliyor aile ve uhuvvet-i beşeriyyeyi/ din kardeşliğini bozuyorsa, bunların hepsinin cehaletten geldiğini bilmek lazım.

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı