Gizliliğin Şifreleri

0

İnsanın özel hayatı gizli kalmalıdır. Devletlerde ve kurumlarda da bu durum aynen böyledir. Özellikle askerî alanda, eski zamanlardan beri gizlilik son derece önemli olmuştur. Bir bilginin, mesajın gizli tutulması için o günün imkânları nispetince gizliliği sağlayacak yöntemler, fikirler, makineler geliştirilmiştir. işte Bunlardan birkaçı;

Enigma Şifreleme Aygıtı


Bir araç kullanarak gerçekleştirilen şifreleme yöntemlerinden en bilineni “Enigma”dır. Enigma, mekanik bir şifreleme aygıtıdır. Parolanın düzenlendiği, konumlandırılan 4 çark ve bir tuş takımından oluşan bir makina ile şifreleme yapılır. Çarklar konumlandırılarak parola belirlenmiş olur ve bunun arkasından tuş takımında yazılan her metin şifrelenmiş metne dönüştürülür. “Enigma” İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından kullanılmıştır. Bu cihazın şifreleme yöntemini çözmek üzere, 2000 dolayında bilim adamının, iki yıl boyunca çalıştıkları ve çözemedikleri anlatılır.

Bilgisayarlı Şifreleme (DES)


Bilgisayarlı şifreleme yöntemlerinin en bilineni DES (Digital Encription Standart – Veri Şifreleme Standardı) ve 3-li DES’tir. Bunlar simetrik şifreleme yöntemleri olarak biliniyor. Asimetrik olan yöntem ise RSA’dır. Şifreleme algoritmaları sadece metinleri değil, sesli konuşmaları da şifrelemek üzere kullanılabilirler. DES şifreleme yöntemi 64 bit blok şifreleyici kullanır. Şifrelenmiş metin, şifrelenmiş 6 bitlik bir anahtar ile üretilir. Bu yöntem 1990’lı yıllarda bilinen en güçlü algoritmaydı. Ancak bilgisayarların hızlarının ve yeteneklerinin artması ile DES kırılmazlık özelliğini yitirdi. Bu sebeple sistem geliştirilmiş ve 3’lü DES yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.

Kalın sopalı şifre


Spartalılar göreve gönderdikleri bir generale silindir şeklinde yontulmuş kalın bir sopa verirlermiş. Bunun aynısından bir tane de merkezde bırakırlarmış. Generale gizli bir mesaj gönderileceğinde parşömen ya da benzer bir maddeden yapılmış şeridi bu silindire sarıp mesajı şeridin üzerine ve sopanın uzunluğu doğrultusunda yazarlarmış. Sonra şeridi söküp generale gönderirlermiş. Böylece gönderilen mesaj başkasının eline geçse dahi şifreyi çözemediği için metni okuyamazmış.

“A” yerine “Ç “


Bu yöntem, alfabedeki harfleri kaydırmaya dayalı bir şifre yöntemidir. “Sezar şifresi” olarak bilinir. Her harf yerine, alfabede o harften sonra gelen üçüncü harf kullanılır. Bu, bazen değişiklik gösterebilir. Misal olarak Latin alfabesi kullanılıyorsa A yerine Ç, B yerine D kullanılacak demektir.

İnternet Bankacılığının şifresi (rsa)

RSA, bir asimetrik şifreleme yöntemidir. İnternet bankacılığında kullanılır. Bu şifreleme tekniğinde iki anahtar bulunur. Bunların biri açık, diğeri ise özel anahtardır. Açık anahtar ile şifrelenen bir metin, ancak o açık anahtarı üretenin elinde bulunan özel anahtar ile çözülebilir. Banka, açık adı (müşteri numarası) ile bağlanan müşteriye, kendi ürettiği açık anahtarını gönderir. Müşterinin gönderdiği her mesaj, bu açık anahtarla şifrelenir. Şifrelenmiş metni ancak banka çözebilir.

Siyakat ve ebced


Osmanlı döneminde “önemli belgeler” değil, “gizlilik arz eden belgeler” şifrelenmiştir. Bembeyaz sayfa gibi görünen metinlerden tutun da boşluklar bırakılarak yazılan metinlere kadar farklı metotlar kullanılmıştır. Gizli yazışmalarla ilgili belgelerde, çeşitli kimyevi işlemler sonucunda şifreli/gizli kelimeler ortaya çıkarılmaktadır. Metinlerdeki şifreli yazışma yöntemlerinde ise her harfe, üç basamaklı veya iki basamaklı bir sayı değeri verilir. İki veya üç basamaklı kodlamalarda, sayı değerleri 1-99 ve 100-999 değeri arasında olabilir. Ebced-cifir ilmi de genel olarak tarih çıkarma (tarih düşürme) olarak bilinir. Oysa bir nevi haberleşme, mesaj-haber yollama, şifrelemedir.

(Toplam 527 kez okundu. Bugün: 1)
PAYLAŞ:

Fikrinizi Belirtin.