Din ve Hayat

Gönüllere Hafızlık Ateşini düşürebilme

Hafızlık Nedir?

Mevlana hazretleri dergâhının dış hizmetlerinden vazifeli talebesini çağırmış. “Evladım, medresenin merkebini satalım, yeni bir merkep alalım.” demiş.  Talebesi, “Bu merkebi satarsak başka bir merkep almamız icap eder, bu da bizim işlerimiz aksatır.” diye anlatmış. Mevlana Hazretleri de demiş ki “Evladım, bu medresenin merkebini üç haftadır bağırmıyor. Bu merkepte bir aşksızlık, şevksizlik meydana gelmiş. Bu da talebelerime sirayet etmesin. Bunu satın, daha iştahlı bir merkep alın.” demiş.

Hafız olabilmek için âşık-ı Kur’an olmak lazım, âşık-ı Kur’an olabilmek için âşinayı Kur’an olmak lazım, âşinayı Kur’an olabilmek için hafız-ı Kur’an olmak lazım, hafız-ı Kur’an olmak için hafız-ı kurra olmak lazım. Bunu tersinden okuduğumuzda hafız-ı kurra olabilmek için hafız-ı Kur’an, hafız-ı Kur’an olabilmek için âşinayı Kur’an, âşinayı Kur’an olabilmek için de âşık-ı Kur’an olmak lazım.  Yani, bunların hepsi aşktan geçer.

Hafızlık yaparken  ruh hali çok mühim

Hafızlık yaparken ki ruh hali bir başka olur. Şevk, heyecan ve ruh halini dille anlatmak mümkün değildir. Sabahın erken bir vaktinde, kuşların ötüştüğü bir saatte, elinizde Kur’an-ı Kerim Hazreti Allah ile konuşuyorsunuz. Kalben ve ruhen kişinin işine tam bir teslimiyeti. Bunu dille anlatmak mümkün değil. Bu, ancak yaşanır. Her anne ve baba muhakkak evladının hafız olması ister. Ona Kur’an aşkını, şevkini kazandırmaya çalışır. Doğru da yaparlar, çünkü hafızlığın ruh halini küçükken alanlar, hafızlığı daha rahat bitirirler.

Maddi vaatler  hafızlık ruhunu  azaltıyor

Çocuğa Kur’an-ı Kerimi sevdirilerek, aşkla ve iştahla hafızlığın ehemmiyeti anlatılır. Hafızlığın ruhu kazandırılmaya çalışılır. Doğru olan gönüllere hafızlık ateşini düşürebilmeye muvaffak olmaya çalışmaktır. Maddi vaatlerde bulunmak hafızlığın ruhuna zarar verir. Maddi beklentilere ulaşmak için yapılan iş gerçek mecrasından çıkar. Böyle insanlar, maddi vaaatlere ulaşınca her şeyi elde ettiğini zannetmeye başlarlar. Oysa iş daha yeni başlamıştır.

Kur’an-ı Kerim ezberlenirken takip edilen usul

Kur’an-ı Kerim ezberlemede farklı usuller tatbik ediliyor. Kur’an-ı Kerim’i sondan başa doğru ezberleyenler, sayfaları yukarıdan aşağıya doğru ezberleyenler var. Bizim takip ettiğimiz usulde her cüz’ün son sayfası dediğimiz 20. sayfasından başlanır ve cüz cüz son sayfalar ezberlenir. Sonra diğer sayfaya geçilir. Mazeret beyan edilmeden günlük dersin verilmesi çok mühimdir. 4-5 ayda, hatta 70-80 günde hafızlığını tamamlayabilen talebeler var. Bu, çalışmanın aşkın şevkin bir neticesidir.

Dersleri bir hafıza dinletmek gerekir

Hafız, günlük dersini bir gün önceden bitirmesi gerekir. Ve sabaha bir gün sonra vereceği dersten hiçbir satırın, kelimenin eksik kalmaması icap eder. O günkü dersi yarın sabah verecek şekilde akşamdan dinletilmesi icap eder. Tabi o sayfayı ezbere bilen kişiye dinletmesi gerekiyor. Annesi babası ne kadar Kur’ana aşina olursa olsun, bir hafızın dinlemesi gibi olmaz. Bir çocuk ne kadar küçük olursa olsun o çocuk erkekse, onun dersini annesinin veya ablasının dinlememesi gerekir. Çünkü erkekle kadının ağız yapısı farklıdır. Biraz geç olabilir; ama temel iyi atılmalı.

Hafızın bir günü

5-6 ayda hafızlığını bitiren bir talebenin programı şöyleydi. Akşam erken yatardı. Erken yatmak çok önemlidir, çünkü hafızın erken kalkması gerekir. En başta yatmadan önce dersini bitirmek üzerine bir program kurmuştur. Bir gün sonraki dersini bitirip yatar. Hafızlığa çalışanlar genelde rüyalarında ezberledikleri yerleri görürler.

Gece teheccüd vakti kalkar ve sabah namazına kadar dersine çalışır. Sabah namazı kılındıktan hemen sonra hocasına dersini verir. Arkasından tekrar istirahata geçer. Kahvaltısını yaptıktan sonra rahlesini alır, “belli saatte şu kadar satır yapacağım” diye kendine hedef koyarak ezberine başlar. Hedefli çalıştığı için netice itibariyle öğleye kadar hiç ezberlemediği sayfaları ezberler. Öğleden sonra, bir önceki ayda ezberlediği sayfaları tekrar eder. Günlük kaylülesini de yapar. Akşama yakın, ikindiden sonra, o sayfaları bitirir. Bu şekilde sistemli çalışır, hiç programını aksatmaz. Normal bir zekâda olan bu talebemiz, 6 ay gibi kısa sayılabilecek bir zamanda hafızlığını bitirir.

Hüseyin Aydın / Hafız

En Yeniler

Başa dön tuşu