Kültür SanatTarih

Hürmet, Kıymet Vermekle Olur

“Bir şeye duyulan hürmetin büyüklüğü, o şeye ne kadar kıymet verildiğiyle ölçülür.”

Bazı şeyler sadece değerli iken, bazı şeyler de vardır ki hem değerlidir hem önemli. Yani her değerli şey önemli olmazken, her önemli şey değerlidir aynı zamanda. Altın, suyla mukayese edilmeyecek kadar değerlidir mesela. Fakat bir çölün ortasında yana yakıla su arayan ama bir türlü bulamayan birinin, yanında kilolarca altın taşımasının bir önemi var mıdır? Yükten başka nedir? Yeter ki bir yudum su olsun da varım yoğum feda olsun, diyecek olan o olmayacak mıdır? Şimdi hangisi daha değerli ve önemli olmuştur; su mu, altın mı?

Bazı isimler de suya benzer. Her an, her yerde karşımıza çıkabilir; gözümüze çarpabilir, sesi, su sesi gibi kulağımızın kenarından usulca geçip gidebilir. İç içe olsak da bu kadar su gibi; azizdir, kıymetlidir, değerlidir, önemlidir bu isimler. Hassas davranılması, zamanın yıpratıcılığına karşı muhafaza edilmesi icap eder. Malumdur ki, bir şeyin sıkça tekrar edilmesi ya da dile getirilmesi; alışkanlığa, alışkanlık da bazı şeylerin sıradanlaşmasına, değersizleşmesine sebebiyet verir.  Sonra bir bakmışsınız ki, sizin yüce ve mukaddes saydığınız nice sözcükler karanlık hüviyete sahip nesneler üzerine yazılır olmuş, zulmetin ruhlarında hüküm sürdüğü kişilerin dilinden destursuzca dökülür olmuş.

Bakınız, Osmanlı’dan kalma, buram buram hürmet kokan bir vesikalık. Vesikalıkta peygamber efendimizin şerefli isimleri, bazı sigara kağıtları üzerine basılmış, bu mukaddes adlara hürmetsizlik olur diye kağıtların derhal toplatılması istenmiş. Hatta bazı memurların da bu konuya tam manasıyla ihtimam göstermediklerinden ötürü gerekli tembihlerin yapılması lazım geldiği vurgulanmış. Dolayısıyla da bizlere unutulmaya yüz tutmuş bir konu, “hürmet” hatırlatılmış.

Zabtiye Nezareti Aliyyesine

Her yaprağı üzerinde Ahmed, Mehmed ve bu adlar gibi mübarek isimlerle basılmış, kabının üzerinde de hediyelik ibaresi yazılı bulunan sigara kâğıdı, ruhsatsız olmasından dolayı her nerede bulunursa tamamına el konulması müfettişlere tembih olunduysa da; bu adı geçen sigara kağıdının Galata-Karaköy’de, tramvay mevkiinin köşe başında bayisi olan tütüncü Dimitraki Pityas’ın dükkanında bulunan beş bin adedine el konulması için Voyvoda Polis Komiserliğine müracaat edilmiş olduğu halde merkez memurları yardımcı olmadığı gibi adı geçen kimseye dahi kağıtların verilmemesi için kolaylık sağladıkları Rıza Efendi tarafından tutulan raporda açıklanmış olup, zabıta memurlarının görevde bulundukları müddetçe matbaa müfettişlerine yardım etmeleri vazifelerinden iken, yukarıda adı zikredilen Pityas’a alenen destek olmaları dikkate değer bulunduğundan, bu adı geçen memurlara gerekli tembihatın yapılması ve zikredilen sigara kağıtlarının da elde edilerek Ticaret ve Nafia Nezaretine gönderilmesi gerekliliğinin bildirilmesi bu yazı ile sizlere arz olunur.

En Yeniler

Başa dön tuşu
Kapalı