Araştırma

İlk Basamak Kreş mi Anaokulu mu?

Ortalama olarak bir insanın ömrünün üçte biri okulda geçiyor. Kişiliğin kazanıldığı bu dönem insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatı için büyük önem arz etmekte. Bu kadar önemli bir dönemin ne zaman başladığı ve şartlarının ne olduğu ise her zaman merak edilmiştir.
Araştırmacının biri kelebeğin hayatını filme almak için bir kozayı izlemeye başlamış. Bir müddet sonra kozada açılan küçük bir delikten kelebek görünmüş. Kelebek dışarı çıkmak için var gücüyle çaba gösteriyormuş ama beceremiyormuş çıkmayı. Çalışmış çabalamış bir türlü deliği büyütüp dışarı çıkamamış.

Bunu gören adam kelebeğe yardım etmek için eline bir makas almış, kozanın deliğini birazcık genişletmiş. Kelebek kolayca dışarı çıkmış. Çıkmış çıkmasına da uçamıyormuş, hatta kanatlarını dahi kaldıramıyormuş ve bir müddet sonra kelebek ölmüş. Adam merak etmiş bunun sebebini, araştırmış ve en sonunda bulmuş. Kelebeğin kozadan çıktıktan sonra uçabilmesi için kozada bulunan ve kanatlarına yapışmış olan sıvıdan kurtulması gerekiyormuş. Kelebeğin bu delikten geçerken sarf ettiği çaba da bu sıvıdan kurtulmak içinmiş.

insanın hayatında da kelebek misalinde olduğu gibi ayakları üzerinde durması , fuzuli alakalardan kurtulması gereken dönemler vardır. Bunlardan biri okul öncesi dönem denilen 0-6 yaş aralığıdır. Öğrenim hayatının temellerinin atıldığı bu günler çocuğun ileriki hayatı için oldukça önemlidir. “4+4+4 Eğitim Sistemi” olarak bilinen yasal düzenlemeyle. 2012’nin Eylül ayı sonunda yaşı 6066 ay çocuklar velisinin yazılı isteği ile 66 ay sonrası ise doğrudan ilkokula kaydedilmesi gündeme gelmişti. Buna ailelerin ve eğitimcilerin karşı çıkması üzerine 66-72 aylık çocuklar okula gönderilmek istenmediğinde doktor raporu ara çözümü getirilmişti. (1) Buna göre beş yaşında olan çocuklar anasınıfına başlayacaklarken, 66 ayını doldurduktan sonra da ilköğretime başlayacaklar. Ancak 66 aylık
çocuğunu okula göndermek istemeyen veli doktor raporu ile bunu 72 aya kadar erteleyebilecek.

Anasınıfına gitmeden ilköğretime başlayacak olan çocuklar yeterli zihni, fiziki ve sosyal gelişimi sağlayamadan ilköğretimde verilen becerileri kazanmakta zorlanacaklardır. Bu çocukların önemli bir bölümü henüz kuralları kavramış olmayıp, kalem tutma becerisi edinmemiş ve oyun çağındaki çocuklardan oluştuğu için ilköğretime adapte olmaları zor olacaktır.

Anaokulu mu, anasınıfı mı?

Anaokulu ve anasınıfı çoğu zaman karıştırılır. Anaokulu; 3-5 yaşındaki çocukların bulunduğu eğitim kurumlarıdır. Anasınıfı ise ilköğretimden önceki son yıl gidilen ve çocuğu ilköğretime hazırlamayı amaçlayan kurumdur. Üç yıl anaokulu veya kreşe devam etmiş olan çocuklar beş yaşını doldurduklarında anasınıfına geçerler. Anaokulu ve kreşlerde çocuğa oyunla beraber eğitim verilir ve gelişimi dikkate alınarak bakım yapılırken, anasınıfında bunların yanında bir de çocuğu ilköğretime hazırlamaya yönelik faaliyetler yürütülür.

0-6 yaş döneminde okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanamayan çocuklar, başlangıçta bu yeni çevreye uyum sağlamakta zorlanabilmektedir. Okulda uyulması gereken kurallar vardır; yeni hayatında oyun arkadaşları yerine sınıf arkadaşları, anne baba yerine öğretmenler, idareciler, sadece oyunla ilgilenmek yerine başarmak zorunda olduğu dersler gibi farklı bir çevre ve sorumluluklar yer almaktadır. Bütün bu farklılıklar, çocuğun yeni çevreye uyumunu zorlaştıran şeylerdir. (2) Bundan dolayı anasınıfına gitmesi çocuk açısından oldukça önemlidir.

Çünkü çocuk ilköğretimdeki düzeni, nizamı, ders dinlemeyi, dikkatini toplamayı vesaire anasınıfında öğrenmektedir.

Kreşler, yuvalar veya anaokulları çocukların gelişimleri açısından bu kadar önemliyken çocuklarını buralara gönderme imkânı bulamamış aileler, altı yaşına kadar çocuğun eğitimine evde kendileri destek olabilirler. “Saldım çayıra” mantığı yerine çocuğu ailenin eğitmesi daha iyi olacaktır. Bunun için öğretmenlerden ve uzmanlardan yardım alınarak evde faaliyetler yapılabilir. Anne-baba, evde çocuğun ahlaki, ruhi gelişimine yardımcı olurken,

3-5 yaş çocukları için hazırlanan eğitim setleri ile evde çocuklarla beraber çalışmalar yaparak, eğitim ve

öğrenimine de destek olabilirler.

Çocuk okula ne zaman hazır olur?

İnsanın hayatı belirli dönemlere ayrılmıştır.

Bu dönemlerde gösterilmesi gereken gayretler ve kazanılması gereken hususiyetler vardır. Mesela çocukta dil gelişimi 1,5-2 yaşlarında kazanılması gereken bir vasıftır. Veya 3 yaşında tuvalet eğitimini almamış bir çocuk ileride bu hususta zorlanacaktır. Hangi eğitimin hangi zamanda verilmesi gerektiği iyi bilinmelidir. Vakti zamanı geldiğinde çocuğun kazanması gereken birtakım özellikleri es geçmesi ileriki hayatında zorluklarla karşılaşmasına sebep olacaktır. Veya erken yaşta kendisine verilmeye çalışılan bir eğitimi çocuk kabul etmekte zorlanacaktır. Buna psikolojide “hazırbulunuşluk” denir ve bu çocukların belli davranışları
yapabilmeleri için kendilerinden beklenen seviyeye ulaşmaları anlamına gelmektedir. Çocuk bir davranış için hazır değilse o davranışı öğrenmesi mümkün olmayacaktır. Mesela küçük kas gelişimini tamamlamamış bir çocuktan kalem tutmasını istemek anlamsız olacaktır. Bu da 6-7 yaş aralığında kazanılmaktadır.
Her şeyin vakti-zamanı olduğu gibi öğrenim hayatına başlamanın da vakti vardır. Ailenin durumu yerinde ise 3 yaşından itibaren bir çocuğun anaokulu veya kreşe başlaması tavsiye edilmektedir. Çünkü çocuklar, sosyal çevreye uyum sağlamaya ve ana-babasından bağımsız hareket etmeye 3 yaşından itibaren başlarlar. Bu yaşlarda öğrenme hat safhadadır ve her şeyi merak eder, öğrenmek için gayret gösterir. Başka çocuklarla oyun kurabilme, ilgisini çeken şeylere dikkatini verme ve neden-sonuç ilişkisi kurma bu yaşlarda başlar. Ayrıca büyüklerinde gördükleri davranışları taklit etmeleri de bu dönemde başlar.

Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilecek çocuk okula 3 yaşında başlamalıdır.

Daha erken başlayan çocuklar sürekli bir yetişkinin yardımına muhtaç olduklarından kurumda adaptasyon problemleri yaşayacakladır.

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı