İlk Ders Zili

0

Okula başlamak, çocukların ve ailelerin hayatında bir dönüm noktasıdır. Çocuklar için bu dönem, yeni arkadaşlarla ve öğretmenle tanışma, hareketli bir çevreye, yeni kurallara ve beklentilere intibak etmek demektir.

Çocuğun okula başlamadan önce sosyal çevresi vasıtasıyla öğrendiği kavramlar, gerçekler ve oluşturduğu fikirler onun okula uyumunu etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Bununla birlikte çocuğun okul öncesi eğitim alma durumu, okula uyumunu ciddi anlamda etkiler.

Bir çocuğun ilkokula başlayabilmesi için 60 ayı doldurmuş olması gerekir. Ancak 66 ay altında bulunan, okul öncesi eğitim almamış, fizikî, sosyal duygusal, bilişsel ve davranış seviyeleri yetersiz bulunan çocukların bir yıl okul öncesi eğitim alması uygundur.

Ailenin çocukla iletişimi çocuğun okula başlamasını kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Özellikle, otoriter, mükemmeliyetçi veya rahat tutuma sahip ailelerin çocukları okula daha zor adapte olmaktadır.

İlk destek aileden

Çocuklar, okulun ilk günlerinde anne babalarından daha fazla destek almak isterler. Ailenin tedirgin ve kaygılı oluşu çocukların da kaygısını artıracaktır. Rahat olunuz. Çocuğunuza ait beklentileriniz gerçekçi olsun ve onu kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamayınız. Kendi okul deneyimlerinizi anlatarak veya olumlu okul deneyimlerini anlatan kitaplar okuyarak çocuğunuzun okulu ve öğretmeni kabul etmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuza zaman zaman okuldaki aktiviteler hakkında bilgi vererek, onun rahatlamasına yardımcı olunuz.

Okulun ilk günü

Kahvaltı yapıldıktan sonra belirtilen saatte ve zamanda okulda olunmalıdır. Çocuğunuzun yanından ayrılışınızı ve onu gün sonunda okuldan teslim almayı kesinlikle geciktirmemeniz gerekir. Bu durum, çocuğunuzun size olan güvenini zedeleyebilir. Kendi çocukluğunuzu ve okuldaki ilk günlerinizi hatırlayın. Büyük bir ihtimalle siz de benzer duygulara sahiptiniz. Çocuğunuzun okul hayatına uyum sağlayabilmesi için ona zaman tanıyınız. Okul idaresinin ve öğretmenlerin sağlıklı bir eğitim öğretim süreci için belirlediği kurallara uymaya dikkat ediniz.

Okulda geçen her gün

Bazı çocuklar okulda yaşadıklarını okulda bırakıp bu konuda hiç konuşmazlarken bazı çocuklar ise bütünüyle eve taşıma eğilimindedir. Bundan dolayı çocuğunuzun öğretmeniyle sürekli iletişim içinde olmalısınız. Yine gün sonunda çocuğunuza okul hayatı ile ilgili sorular sorarak sohbet edebilirsiniz. Bu konuşma, tek yönlü soru cevap sisteminden ziyade, çocuğun okulda eğlenip eğlenmediği, mutlu olup olmadığına yönelik olmalıdır. Okulda idare ile veya öğretmenlerle yaşamış olduğunuz herhangi bir olumsuzluğu çocuğunuza yansıtmamalısınız. Ayrıca okulu onaylamanız, çocuğunuzun okula karşı olumlu bir tutuma sahip olmasını sağlayacaktır.

Aile çocuk iletişimi

Uyku ve beslenme alışkanlıkları, çocuğun okula uyumunu ciddi ölçüde etkilemektedir. Aynı zamanda düzenli ve yeterli uyku, verimli öğrenmenin temelidir. Çocuğunuzu mümkün olduğu kadar erken ve her gün aynı saatlerde yatırıp 9-10 saat uyumasını sağlayınız. Anne ve babalar genellikle çocuklarının az veya çok yemesiyle ilgilenirler. Çocuğunuzun az ya da çok yediğiyle değil, neleri yediğine dikkat ediniz. Çocuğunuzun henüz küçük olduğunu düşünerek ona sorumluluk vermekten kaçınmayınız. Özellikle yemeğini kendisinin yemesine, ayakkabılarını ve kıyafetlerini kendisinin giymesine izin veriniz. Bunları mümkün olduğunca siz üstlenmeyiniz ki çocuğunuz kendi başına da bir şeyler yapabildiğini görsün. Öncelikle model olunuz.

Evinizin bir köşesinde çocuğunuzun oyun oynayabileceği bir alanın olmasına dikkat ediniz. Bu alanda siz de zaman zaman çocuğunuzla oyun oynayınız. Çocuğunuza oyun alanını nasıl temiz ve düzenli tutacağını göstererek öğretiniz. Böylece çocuğunuz okul ortamında da aynı davranışı sergilemeye başlayacak, bu da onun okula uyum sürecini hızlandıracaktır.

(Toplam 259 kez okundu. Bugün: 1)
PAYLAŞ:

Fikrinizi Belirtin.