EğitimKişisel Gelişim

İmam-ı Azam Hazretlerinden Talebelerine Nasihatler

Süzgeç

Oğlu Hammad’a nasihatleri

• Kendi sözünde ve işinde evvela adaleti nefsinde tatbik et.
• İnsanların gözünü üzerine çekme; insanların tepeden bakan ve hakaret-amiz bakışlarına fırsat verme.
• Şu beş hadis-i şerif ile amel etmeni isterim:
1. Ameller niyetlere göredir; her kişi niyet ettiği şeyi elde eder.
2. Kişinin, kendisine fayda vermeyen şeyleri terk etmesi, İslamiyet’in güzelliğindendir.
3. Kendi nefsiniz için istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe hiç biriniz tam iman etmiş olmaz.
4. Helal de bellidir, haram da bellidir. Bunların arasında birtakım şüpheli olanlar vardır ki bunları insanların çoğu bilmez. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli işlere girenler harama girmiş olurlar. Bunlardan mutlaka sakınınız.
5. Müslüman, Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir.
• Öğrenmek mecburiyetinde olduğun bir meseleyi bilmeye ısrarla devam et ve muhtaç olduğun meseleyi, öğrenmek maksadı ile alimlere müracaat ederek öğren.
• Hiçbir şahısla fazla samimi olma. Ancak din ve dünya işlerini yerine getirmekte sana yardımcı olacak kimselerle samimi olup görüşebilirsin.
• Taht-ı tasarrufunda mevcut olan rızkı, istikbaldeki durumunu nazarı itibara alarak tedbirli harca. Ta ki insanlara muhtaç olmayasın.
• İnsanlarla karşılaştığında önce sen selam ver.
• Kendini düşman mekrinden ziyade, dost bildiğin kimselerin muhtemel hilelerinden koru.
• Her gün Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam et. Hâsıl olan ecr ü sevabını da Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ruhlarına hediye eyle.
• Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat mezhebine sımsıkı sarıl. Cehalet ve dalalete sapmış kimselerden sakın.
• Nefsini fuzuli şeylere karşı koru ve onlara dalma.
• Oğlum, bozuk itikatlı olanlardan uzak olmanı, kalb-i selim sahibi olarak ölmeni isterim. Şüphesiz Allah gafur ve rahimdir.

İmam Ebû Yusuf’a nasihatleri

• Küçük-büyük, avam-havas, her ferde iyilik ve nasihatte bulun.
• Allah için gizli halinde ne isen, açık durumunda da öyle ol.
• Bu ilmi öğrenmekteki kastınız hayır ise Allah sizi başarılı kılar, yoksa muvaffak olamazsınız.
• Bilmiş ol ki, amel ilme uyar. Nasıl ki uzuvlar gözün görmesi sayesinde hareket eder. Az dahi olsa amel ile ilim, çok amel olan cehaletten daha faydalıdır.
• Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak aklı olanlar anlar.
• Bir paranın nasıl kazanıldığını görmek için nasıl harcandığına bak.
• Durgun ve vakarlı yürü. Acele acele, salına salına yürüme, işlerinde aceleci olma.
• Laf ederken gürleme, bağırıp çağırma; yüksek sesle konuşma.
• Fenalığını bildiğin kimseyi, o kötülüğü ile anma. Onda fayda ve iyilik ara. İnsanları iyi hali ile an.
• Hocaların ve kendisinden ilim öğrendiğin zatlar için Allah’tan af dile, onları hayırla yâd et.
• Cimrilikten kaçın. Çünkü her şey cimrilere buğzeder. Ne tamahkâr ol ne yalancı… Karıştırıcı da olma.
• Bütün işlerde insanlığını koru. Güzel huylu ol. İncitmekten kaçın.
• Her zaman her yerde temiz elbise giyin.
• Yolda giderken sağa sola bakma, daima önüne bak.
• Delillerle konuşmaktan, münazara adabını bilmeyen ve iddialarını delilleriyle ispat edemeyen ilim adamları ile söze girişmekten kaçın.
• Bir cemaat içinde bulunduğun zaman seni saygı ile öne sürmedikçe sen kendiliğinden ileri safa geçme. Aynı şekilde muamele görmeden de mihraba geçip imam olma.
• Kabirleri, mübarek yerleri ve büyük zatları çokça ziyaret et.
• Seninle bir şey hakkında istişare etmek isteyen kimseyi dinle. Seni Allah’a yaklaştıracağını bildiğin şeyleri ona söyle.
• Oyun ve eğlence yerleri ile sövülüp sayılan meclislere gitme.
• Hiçbir kimsenin yanında, isterse sultan olsun, Hakk’ı anmaktan ve söylemekten çekinme.
• Kazançsız, azıksız on sene de kalsan, ilim öğrenmekten yüz çevirme. Çünkü tahsilden yüz çevirdiğin takdirde yine geçimin darlaşacaktır.
• Rasûl-ü Ekrem (s.a.v.) küçüklerine saygı, büyüklerine hürmet göstermeyen bizden değildir, buyurmuştur.
• Fakir dünyayı, ilim adamları yanında hakir göster. Çünkü Allah’ın yanında olan, dünyadakilerden daha hayırlıdır.
• Bilmiş ol ki, insanlarla iyi geçinmezsen onlar sana düşman kesilirler.
• Akrabandan olmayan bir cemaatle iyi geçinirsen sana ana-baba olurlar.
• Arkadaşlarından hastalananları kendin ziyaret et. Göremediklerinin ahvalini soruştur. Sana gelmeyenlerle sen alakadar ol.
• Fıkıh ehlinin ve fıkhın değerini bilmeyen kimsenin meclisinde oturmak ağır gelir.
• Dünya için ilim öğrenen kimse, o ilmi kalbine yerleştiremediği gibi ilimden istifade edemez, ilmin bereketini de göremez.
• İslam’ı muhafaza ve neşir için ilim öğrenenler, ilimden kendilerini istifade ettikleri gibi başkaları da bunlardan istifade ederler.
• Talebene iltifatın kemâl-i şefkatle olsun. Her taleben kendisini senin oğlun bilsin.

Sair kimselere nasihatleri

• Davud-i Tai Hazretleri başkalarına rehber olma durumuna gelince, İmam-ı Azam Hazretlerine: “Şimdi ne yapacağım?” diye sordu. İmam-ı Azam Hazretleri de: “İlimle amel etmelisin. Zira kendisiyle amel edilmeyen bir ilim, ruhsuz ceset gibidir.” dedi.
• İmam-ı Azam Hazretleri, ziyaretine gelen birine:
“Akıllı kimdir?” diye sorar.
“İyi ile kötüyü ayırt edendir.” cevabını alır.
“Hayır.” diyen İmam-ı Azam Hazretleri, şu ifadede bulunur:
“İyiyle kötüyü hayvan da fark eder. Mühim olan, iki hayır ortada iken en önemlisini tercih etmektir.”
• Malı mülkü çok olan bir zengin, İmam-ı Azam Hazretlerine sorar:
“Benim de seni gibi çok develerim var; ama namazda bir türlü kalbimi bunlardan kurtaramıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz?”
İmam-ı Azam Hazretleri şöyle buyurur:
“Ben develerimi ahıra bağlıyorum, kalbime değil!”

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı