KATEGORİ: Tarih

tarih

Araştırma

ÇEKİRGE İSTİHBARATI

0

Kıbtîler çekirge vasıtasıyla imtihana tabi tutuldular. Cenab-ı Hak tarafından gönderilen çekirgeler onların bütün ekinliklerini, meyvelerini,…

1 3 4 5