KitaplıkEdebiyat

Kitapları Nasıl Okumalı?

Kitapları nasıl okumalı? Kitap nasıl okunur? Kitap okumadan önce yapılacaklar ve hızlı okuma gerçeği hakkında detaylar başlıyor.

Eserde hangi kitapların nasıl okunması gerektiği üzerinde duran yazarlar, öncelikle doğru ve derinlemesine bir okumanın nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışmışlar. Arkasından okumayı bölümlere ayırarak, “başlangıç okuması”, “incelemeci okuma”, “aktif okuma” ve “analitik okuma”larından her birinin üzerinde düşünme ve değerlendirme için kolaylık sağlayacağını belirtmişler.

Kitabın felsefesi, okumanın yazmak kadar hatta yazmaktan daha zor bir iş olduğunu anlatmak. Böyle olunca da okumayı öğrenmeye bizi ikna ediyor. işte bu kitaptan seçtiğimiz altı çizili yerler.

Okuma seviyesi

Okumaya hazırlık aşaması, doğum ile birlikte başlamakta altı yedi yaşına kadar devam etmektedir.

İkinci aşamada, çocuklar oldukça basit materyalleri okumayı öğrenirler. Birkaç görsel kelime öğrenerek işe başlarlar, ilk yılın sonunda üç yüz dört yüz kelimeyi kullanacak hale gelirler. Bu dönemde kelimeleri bağlama, dikkat etme ve anlam ipuçları ve kelimelerin başlangıç sesleri gibi temel yetenekler verilir.

Üçüncü aşama, kelime dağarcığı oluşturmadaki hızlı ilerleme ve kelime bağlantılarındaki ipuçları yardımıyla aşina olunmayan kelimelerin anlamını çözmedeki artan yetene ile karakterize edilir. Farklı maksatlar ve bilim, sosyal çalışmalar, dil sanatları ve benzeri gibi farklı muhtevadaki alanlar için okumayı öğrenirler. Dördüncü aşama, evvelce kazanılmış yeteneklerin keskinleştirilmesi ve arttırılması ile karakterize edilmektedir. Bu aşamada, öğrenciler okuma tecrübelerini özümsemeye başlarlar. Yani, bir yazılı metindeki kavramları bir başkasını okurken kullanabilir ve aynı mevzu üzerindeki farklı yazarların görüşlerini karşılaştırabilirler. Bu, olgunlaşma okuma aşamasına çocukların 10 yaşlarında ulaşması gerekir.

Hızlı okuma gerçeği

Hızlı okuma problemi bir kavrama problemidir. Uygulamaya aktardığımızda bu, kavramayı başlangıç seviyesinin ötesinde tanımlamamızı gerektirir. Hızlı okuma kurslarının büyük bir kısmı bu mevzuya eğilmez. Bu sebeple bir kitabın geliştirme arayışında olduğu şeyin tam anlamıyla daha kavrayışlı bir okuma olduğunu vurgulamamız gerekir. Bir kitabı analitik/ inceleyici bir şekilde okumadan onu kavrayamazsanız.

Kitabı okumadan önce

Okuduğunuzun ne tür bir kitap olduğunu bilmeniz şarttır ve bunu olabildiğince erken, mümkünse kitabı okumaya başlamadan önce bilmenizde fayda vardır.

Önce başlığı, alt başlığı, içindekiler kısmını okur ve daha sonra yazar tarafından yazılmış önsöz ve giriş kısmına, dizine şöyle bir göz atarsınız. Eğer bunlar yetmezse yayınevinin arka kapaktaki tanıtım yazısını okursunuz. Bütün bunlar, yazar tarafından rüzgarın ne tarafa estirileceğini gösteren işaret filamalarıdır.

Başlıkların ve önsözlerin pek çok okurca göz ardı edilmesinin sebebi, okudukları kitabı sınıflandırmanın önemli olduğunu düşünmemeleridir. Dolayısıyla, analitik okumanın ilk kuralını izlememiş olmaktadırlar. Oysa bunu yapmaya çalışmış olsalardı kendilerine olan yardımdan dolayı yazara minnettar kalacaklardı.

Kitabın röntgenini çekmek

Bir kitap karşınıza ete kemiğe bürünmüş ve örtünmüş halde gelir. Tam tekmil giyinmiştir. Yumuşak yüzeyin altındaki ana yapıyı ortaya çıkarmak veya etini kemiğinden ayırmanız gerekmez. Fakat kitabın yapısını kavramanın başlıca yolu olarak kitabı röntgenci gözlerle okumanız şarttır. Bir romanın benimsenmesi, siyaset üzerine bir çalışmanınkiyle aynı değildir; aynı kitabın farklı parçaları bile aynı veya aynı düzen içerisinde olamaz. Fakat istisnasız olarak okunmaya değer her kitabın bir bütünlüğü ve parçalardan oluşan bir düzeni vardır. Kitapta düzensizliğe yer yoktur. Ancak kötü kitaplarda olduğu gibi okunmaz olabilirler.

Yazarın kavramlarında uzlaşmak

Kavram, bir kelime değildir. En azından salt bir kelime değildir. Eğer bir kavram ile kelime tam anlamıyla aynı olursa bir kitaptaki kavramlar ile uzlaşmanız için tek yapmanız gereken bazı önemli kelimeleri bulmanızdır.

Bir sözlük, kelimelerle doludur

Ve bu kelimelerin neredeyse tamamı pek çok anlama gelecek şekilde bir muğlaklık taşımaktadır. Fakat birden fazla anlama sahip kelimenin belirli zamanda tek anlamlı olarak kullanılması mümkündür. Yazar ve okur bir kelimeyi tek anlamlı sadece tek anlamlı olarak kullanmayı başarabildiklerinde muğlak kullanımdan kavramlarda uzlaşmaya geçmişler demektir.

Yazarın mesajını tespit etmek

Kitapların dünyasında da birtakım teklifler söz konusudur. Bir kitaptaki teklif aynı zamanda bir beyandır. Yazarın bir mevzudaki değerlendirmelerin ifadesidir. Yazar burada doğruluğuna inandığı bir şeyi teyit etmekte veya yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi reddetmektedir.

Yazar niyetlerini kitabın başındaki önsözde söyleyebilir. Açıklayıcı tarzda bir kitapta yazar, genellikle bir mevzuda bize bir şeyler öğretme sözü verir. Bu sözlerini tutup tutmayacağını anlamak için yaptığı teklifleri ortaya çıkarmak gerekir. Kitapları nasıl okumamız gerektiğini öğrendik; ancak kurmaca kitapları daha dikkatli okumalı.

Kurmaca Edebiyatı nasıl okumalı

Bazı insanlar romanları hakkını vererek okuma hususunda kendilerini kandırabilmektedirler. Okudukları bir romanda neyi sevdiklerini sorduğumuz insanların nasıl da bir anda ağızlarını bıçak açmadığını biliyoruz. Bu bize, iyi bir kurgu metni okuru olmak için iyi bir münekkit olmak gerekmediği gibi bir şey düşündürebilir. Herhangi bir şeyin eleştirel bir şekilde okunması, okuyan kişinin tam bir kavrayışa sahip olmasına bağlıdır.

Bir romanda neyi sevdiklerini söyleyemeyenler muhtemelen görünür yüzeyin altına inen bir okuma yapmamışlardır.

Kitapları nasıl okuyacağınızı az çok öğrendiniz. Şimdi bir kitabı yukarıda anlatılanlara göre okuyabilirsiniz.

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu