Din ve Hayat

Kureyş Reislerini Davet

Resûl-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı, İslam’ın ilk yıllarında insanların hidayet bulmaları, Allahü Teala’nın dinine girmeleri için çalışırlarken büyük sıkıntılar çekmişlerdi. İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: Rebîa’nın iki oğlu Utbe ile Şeybe, Ebû Süfyân b. Harb, Abdü’d-Dâr oğullarından bir adam, Ebu’l-Bahterî b. Hişam, Esved b. Abdülmuttalib b. Esed, Zem’a b. Esved, Velid b. Muğire, Ebû Cehl, Ümeyye b. Halef, As b. Vâil, Haccâc’ın iki oğlu Nübeyh-i Sehmî ile Münebbih-i Sehmî’den oluşan bir heyet güneş battıktan sonra Kâbe’nin arka tarafında toplandılar. Birbirlerine:

— Muhammed’e (s.a.v.) bir heyet gönderin onunla konuşup tartışsınlar. Ki kendisine karşı takınacağımız tavırda mazur görülelim, kınanmayalım dediler.

Neticede Resûlüllah’a “Kavminin ileri gelenleri seninle konuşmak için toplandılar.” diye haber gönderdiler.

Resûlüllah, onların hidayet bulmalarını çok istediği, meşakkat ve bozgunculukları ağırına gittiği için belki hakkındaki düşünceleri değişmiştir kanaatiyle hemen geldi, yanlarına oturdu. Şöyle dediler:

— Ya Muhammed, mukabil tavrımızda sana karşı mazur olalım diye haber gönderdik. Vallahi, senin kavmin arasına soktuğun tefrikayı kendi milletine yapan başka bir Arap tanımıyoruz. Ata-larına dil uzattın, dinlerini ayıpladın, kendilerine akılsız dedin, tanrılarını tahkir ettin, cemaati parçaladın, başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı. Eğer sen getirip ortaya attığın o sözlerle mal, servet elde etmek istiyorsan; malca bizden daha zengin oluncaya kadar, senin için mallarımızdan mal toplayalım! Eğer sen onunla içimizde en büyük şan ve şerefi kazanmak istiyorsan; biz seni seyyid ve ulu kişimiz tanıyalım! Hükümdarlık peşinde isen kendimize hükümdar yapalım. Şayet o sana gelen şey görüp de tesiri altında kaldığın cinlerden bir tâbi’ işi ise -ki bu bazen olabilir- biz seni ondan kurtarmcaya veya senin hakkında mazur sayılmcaya kadar, tedavi çareleri araştıralım.

Resûlüllah şu karşılığı verdi:

— Söylediklerinizin hiç biri bende yoktur. Size getirdiğim bu dini mallarınızı almak, aranızda unvan sahibi olmak, başınıza hükümdar seçilmek için getirmedim. Allah beni size peygamber olarak gönderdi, bana kitap indirdi. Sizin kabul edenleriniz için, cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyenleriniz için de cehennemle bir korkutup uyarıcı olmamı bana emretti. Ben Rabbimin bana yüklediği elçilik vazifelerini size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz, o, dünyada ve ahirette nasip ve azığınız olur. Eğer onu kabul etmez, reddederseniz, yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen, Allah’ın emrini yerine getirmek üzere, her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır!
Kureyş müşrikleri:
— Ey Muhammed! Sen iyi bilirsin ki, geçimi bizden daha kıt, daha sıkıntılı kimse yoktur. O halde, seni gönderdiği şeylerle göndermiş olan Rabbinden dile de; bizi sıkan, daraltan şu dağları ortadan kaldırıp bizden uzaklaştırsın. Yurdumuzu bizim için genişletsin. Geçmiş baba ve atalarımızdan bazı kimseleri de bizim için diriltsin. Bizim için diriltilecek olanlar arasında Kusayy b. Kilab da bulunsun. Çünkü o, doğru sözlü bir şeyh, bir ulu kişi idi. Senin söylediğin şeyler hak ve gerçek mi, yoksa batıl mı? Ona soralım, o seni tasdik ederse, sen de istediklerimizi yaparsan, seni tasdik eder, doğrularız. Hem bunlarla senin Allah katındaki mevkiini ve dediğin gibi Allah’ın seni peygamber
olarak gönderdiğini öğrenmiş oluruz, dediler.

Allah Resulü kendilerine şöyle mukabelede bulundu:

— Ben size bunlarla gönderilmedim. Allah beni ne ile gönderdi ise, ben ancak Allah tarafından size onu getirdim, size onu tebliğ ettim. Eğer getirip tebliğ ettiğim şeyleri kabul ederseniz, o, dünyada ve ahirette sizin nasip ve azığınız olur. Onu kabul etmez, reddederseniz, yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen, Allah’ın emrini yerine getirmek üzere, her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır!
Bu şekilde sorularla müşrikler küfürlerinde inat edince Resûlüllah yanlarından kalktı. Kavminden umduğunu bulamadığı, kendisinden uzaklaştıklarını gördüğü için mahzun bir şekilde ailesinin yanına döndü. ^

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı