Doğal HayatAraştırma

Mera Kavgasında Son Durum

Hayvancılık ile uğraşanların en büyük problemleri yem maliyetleri. Meraları bu maliyeti azaltmak için kurtarıcı olarak görüyorlar. Ancak meralar ortak kullanım olduğu için kullanıcılar arasında tartışmalara neden oluyor. Yer kavgası olarak da adlandırılan bu tartışmalar en fazla yaz aylarında ortaya çıkıyor. Tartışmalar bazen kavgaya dönüşerek ölümle sonuçlanabiliyor. Muş‘ta 7 kişinin ölmesi, 9 kişinin yaralanması. Bitlis’te 3 kişinin mera kavgasında ölmesi mevzunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Mera kanununda yapılan son değişiklikte bu alanların artırılmaya çalışıldığı görülüyor. “Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masrafların sebebiyet verenlerden tahsil edileceği…” şeklinde devam eden maddede meraları korumaya yönelik görülebilir.  Ancak 2005 yılında yapılan değişiklik ile meraların ticarileşmesinin önü açılmıştı. “Meralar öncelikli olarak hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenler ile gerekli ıslah işlemlerini taahhüt edenler, birden fazla başvuru olması halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale ve uygun görülecek proje ile yirmi beş yıla kadar kiralanabilir.”

Yine bu tarihte getirilen “hayvancılık işletmesi” ibaresi ortak kullanıma sahip olmayan kişilerin de meralar üzerinde hak sahibi olmalarına sebep oldu. Bu da o çevrede bulunanlar ile sonradan gelip hayvancılık amacıyla tesis kurmak isteyenler arasında rekabet oluşturdu. Bu değişikliğe destek mahiyetinde 2013 Mart ayında 4342 sayılı mera kanununun 12 maddesine yapılan ekleme, meraların tesisleşmeye açılacağını gösteriyor.

“Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilir.” Ancak bütün bu değişiklikler, kullanım hakkının önceliği hususunda meseleye açıklık kazandırmıyor. Aksine eski mera sahipleri ile tesisleşmek için gelenlerin arasını daha da açmasından endişe ediliyor.07

En Yeniler

Başa dön tuşu