Araştırma

Planlı Tuzak ya da Sınavdaki Roman

Sessiz ve hızlı bir şekilde satırları okuyorsunuz, çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Aynı zamanda, kurgu denen planlı tuzağa düşmek istemiyorsunuz ya da bunun ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Sınav stresinin tesiriyle, romanı bir çıkış kapısı görebilirsiniz. Ancak, bu serüvenin sonunda, sorulara yerleştirilen kurgu oltasının ucuna takılmış bilgiler, hafızanızı ve hayatınızı etkileyebilir.

Bayan  Jean Brodie’nin Baharı adlı romanın kahramanı Bayan Brodie, İskoçya’nın ıslak, puslu, eski ve soylu şehri Edinburg’ta bir kız okulunda öğretmendir. En güzel ve en verimli yıllarını, seçtiği bir grup kız öğrenciye adayarak onları hem dönemin hem de okuldaki diğer öğretmenlerin anlayışından farklı bir pedagojik anlayışla eğitmeye çalışmaktadır. Sınıfını sık sık bir ağacın altına götüren, burada ders işlediklerinin düşünülmesini sağlayacak şekilde kızların kitaplarını ellerinde tutmalarını isteyen, tarih anlatması gerekirken önceki yaz yaptığı Mısır gezisini anlatan, bazen nişanlısından bahseden, bazen de kentin yoksul semtlerini tanıtan, sanatsal etkinlikleri izlemelerini sağlayan geziler düzenleyen genç bir öğretmendir Bayan Brodie.” (2013-Ygs-32)

2013 yılında YGS’de bu soruyu okumaya başladınız. Aklınızda ‘Acaba, bu bir bilgi mi,
yoksa kurgu mu?’ sorusu var. Doğru cevabı da bulmanız gerekiyor. Çetin imtihan dakikalarıyla boğuşurken ‘Nerden çıktı bu roman!’ diyerek kurguyu zihninizde canlandırmaya başladınız. Bu soruyu, öğrenciler adına okuduğumuzda romanın reklamının yapıldığı aşikâr. Bunun yanında bilgi mi veriliyor, yoksa kurgu mu pazarlanıyor, burası muallâk. Ancak öğrenci sınavdan çıktığında bu romanı almaya karar vermiş olabilir. Ya da “Okumadığım bir romanın bu sınavda ne işi var.” diye meseleyi kısa yoldan bağlamıştır.

Evet, her yıl üniversiteye girmek için bir milyonun üzerinde öğrenci sınava tabi tutuluyor. 2000-2013 arasında Türkçe ve Edebiyat testinde 845 soru sorulmuş. Roman kelimesi geçen soru sayısı 160, roman kelimesinin tekrarı ise 360. Roman sorularına bakıldığında, yıllara göre bir düzen yok. Ancak edebiyat konularından soru çıkmaya başladığında ezber bilgi mahiyetinde sorular artmış. En fazla roman kelimesi 2012 yılında 59 defa geçiyor. Roman ile alakalı 24 soru yine bu yıla ait. Bu kadar roman anlatan paragraf sorusundan sonra, Bayan Brodie’de olduğu gibi akılda bir yığın kurgu kalıyor. Hazırlık kurslarında, geçmiş yıllara ait soruların da çözüldüğü düşünüldüğünde, paragraf sorularının hiç de hafife alınamayacak derecede, bilgiye ve kültüre tesiri ortaya çıkıyor.

Paragraf soruları ile romana, belki de okumaya merhaba diyen nesil, yakasını bir türlü bu türden kurtaramıyor. Paragraf sorularının tek çıkış kapısı olarak romanın gösterilmesi bir yana, sınavlarda romanın bu kadar sık vurgulanması, onu hayatta vazgeçilmez bir unsur gibi gösteriyor. Sonra da bir roman yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’in itiraf mahiyetindeki “Evet, hiç şüphe yok! Hayat romanları değil, romanlar hayatı yapıyor!” sözü tahakkuk ediyor. Romanların peşinde sınav esnasında hayat kurguya dönüşebiliyor. Romanla ilgili sorular, istemesek de aynı zamanda okuma hafızasını dolduruyor.

Öğrencinin önündeki planlı tuzak

Roman, ‘okuru kendi içine hapseden bir illüzyon’ olduğu için gerçeklik duygusunu sarsabiliyor. Bukalemun gibi bin bir şekle girmeye hazır bir kurgu gözleri kamaştırabiliyor.

Bu illüzyon ve bukalemun kurgu, sınav stresi ve yönlendirmelerle bir rahatlama kapısı gibi duruyor. Yazarın gözündeki kurgu, okurun önünde planlı bir tuzak gibi görünebiliyor. Bakalım kurgunun sonu nereye varıyor?

Roman hakkında üç şeyi kabul edelim: Birincisi, roman bizde ‘tercümeler rehberliğinde öğrenilmiş’ yerli olmayan bir türdür. Bu sebeple romanı tanımıyoruz; tanımayınca roman adına bazı yanlışlıklar yapıyoruz.

İkincisi, hiçbir romanın tarihî ve yaşanmış bir vakayı olduğu gibi dikkatlere sunduğunu iddia edemeyiz. Roman alemi, hayal alemine has bir vakadır.

Üçüncüsü, roman gerçek ile kurgu arasında bir yerde, ama kurgu vasfı daha ağır basan, gerçekliği ancak malzeme olarak kullanıp, onu bozan ve dönüştüren bir yapıya sahiptir. Yani, bilgi sahibi olmak için roman okunmaz.

Romanın kurgusu içindeki planlı tuzakları gördükten sonra tekrar sınav sorularına dönüyoruz. Öğrenci, romanı paragraf sorularını takılmadan yapmak, bilgi sahibi olmak, anlamayı kolaylaştırmak için okuyor. İkincisi, uzmanlar
tarafından liseyi bitirip üniversiteye geçme çağında öğrenciler için, roman ve hikâyenin en uygun türler olduğu algısı oluşturuluyor. Üçüncüsü ise soruların roman okumaya teşvik edip diğer türleri bastırdığı ve de roman okumadan roman hakkında bilgi verilmesi öğrencinin aklına romandan başka kitap yokmuş, fikrini getirebiliyor. Bu fikre, romanın okumayı hızlandırdığı da ilave ediliyor.

Okuma hızı için roman bir reçete mi?

“Babam yeni bir roman yazmaya başlamışsa, gözü hiçbir şeyi görmezdi. O andan itibaren yeni dünyası o roman olurdu. Bizler de annemizin uyarısıyla evde çıt çıkarmadan otururduk. İki katlı ahşap evde, saatlerce, daktilo tuşlarının çıkardığı ses duyulurdu. Babam romanını bitirdikten sonra onu ev halkına okumayı alışkanlık haline getirmişti. İlk tepkileri bizlerden almayı çok severdi. Yapıt bittikten sonra son kontrollerini yapar, sabahın erken saatinde evden çıkardı. Romanı herhangi bir yayınevine satmış, para da almışsa, bu, ev halkı için sevinç kaynağı olurdu. Babam eli kolu dolu gelir, mutfağın yüzü gülerdi. Birikmiş üç beş aylık ev kirası yatırılırdı. Bu bolluk dönemi uzun sürmez, kısa bir süre sonra yeniden sağa sola borçlanılırdı.” (2004 ÖSS-43)

Sınav esnasında bu soruyu hızla okuyorsunuz. 60 saniyede şıkları da okuyarak soruyu çözmeniz gerekiyor. Sesli okumanız da mümkün değil. Daha hazırlık kurslarındayken paragraf sorularına tedbir almak için düşünüyorsunuz.

Daha hızlı olmanız gerekiyor. Okuma alışkanlığı meselesi ve eğitimciler karşınıza çıkıyor. Hopper (2005)’a göre öğrencilerin daha fazla kurgu içerikli hikaye, roman gibi türleri okumayı tercih ettiği söylenir. Allen, Ingulsrud (2003) Japon popüler kültürü üzerinde yaptığı bir çalışmada Manga denilen çizgi romanların okuma alışkanlığında kullanılması gerektiğini belirtir.

Çünkü roman okumak, sessiz okuma şekli olarak değerlendiriliyor. Sınavdaki okuma hızının artması için roman, bir reçete gibi sunuluyor. François Richaudeau’ya göre “konuşan insan bir saat içinde en fazla 900 kelime söyler. Ama aynı kişi sessiz okumada 27.000 kelime okuyabilir”. Romanı sessiz okuyarak bu ihtiyacın giderileceği telkin ediliyor. Ancak, sessiz okumayı bu kadar cazibeli kılan romandaki kurgu, diğer adıyla planlı tuzaktır. Özellikle test mantığı ile yetişen öğrenciler kurguyu, yani romanı sınav stresinden bir kaçış yeri olarak görebiliyor. Zira “Bir anlatı metniyle karşı karşıya gelmenin temel kuralı, okurun sessiz bir biçimde yazarla, Coleridge’nin ‘inançsızlığın askıya alınması’ adını verdiği bir kurmaca anlaşması’nı kabul etmesidir. Biz de kurmaca anlaşmasını kabul ettiğimizde, onun anlattıkları hakkında gerçekten olmuş gibi davranırız.”

Yazarın oltasının ucunda bilgi aramak ne kadar doğru?

Kurgunun maksadı gerçeği anlatmak değil, okuru ‘Acaba gerçek mi?’ merakına sevk etmektir. Okuyucu romana başlamadan zaten yazar romanı kurmuştur.

“Bir romanı elime alıp okumaya başladığımda kendimi okyanusta kaybolmuş küçük bir balık gibi hissederim. Neredeyim? Nereye sürükleniyorum? Biraz şaşkınlık, biraz kaybolmuşlukla sözcüklerin arasında bir şeyler bulmaya çalışırım. Sonra, bir anda kendimi, yazarın oltasına takılmış bulurum…(2002 ÖSS-38)
Evet, romanda bilgi yakalamaya çalışılırken oltaya takılmak daha doğrusu yazarın kurgusuna düşmek kaçınılmaz. Roman hazır bilgi değil “Roman okuyucunun eline varmadan, romancının muhayyilesinde teşekküle başlamış, kâğıt üstünde son şeklini almıştır.”

Onun için daha romana başlamadan “romanı, yanlış bir anlayışla ciddiye almak, onun hayalî olduğunu bazen unutup onu, bir itiraf, gerçeğin hikâyesi, bir hayatın ve devrin tarihi olarak görmek, bir belge, bir tarihçe olarak kabul etmek” hataya düşmektir. Kurgunun peşinde giderken bilgi elde etmek ise pek de mümkün görünmüyor.

Prof. Dr. Yakup Çelik farklı romanlarda kurgunun bilgi hususunda tezatlık oluşturduğunu şöyle anlatıyor “Kemal Tahir’de, Orhan Gazi, Şeyh Edebali’nin torunu değildir. Tarık Buğra’da Şeyh Edebali’nin torunudur. Biri Orhan Gazi’ye güveç yedirir biri pilav. Birinde zengin diğerinde fakirdir. Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un karşılaşması birinde pazarda olur, diğerinde ise deniz kenarında veriliyor. Romancı tarihî gerçekte değişmeyen olguları alıyor, üzerine insanî gerçekliği kendi dünyasında farklı bir şekilde yerleştiriyor. Bunun önüne geçmek zor, sadece yazarın hayal dünyasının farklı yansımaları diyebiliriz. ”

İki yazar, aynı tarihî hadiseyi farklı bilgiler ile kurgulayabiliyor.

Hangisi gerçek hangisi doğru diye bilginin peşine düşmek ise çok uzun bir yol ve meşakkatli görünüyor.

Okuma yolculuğuna çıkmadan önce bilgi dünyasını sağlam temeller üzerine kurmalı ki kurgu oltasında asılı
kalınmasın. Roman üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Alaatin Karaca’nın da belirttiği gibi, hayatın gerçeği ile edebî eserin, romanın gerçeğini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Öncelikle çocukların, gerçek hayat bilgisini romandan direkt almanın yanıltabileceğini öğrenmesi lazım. Çocuklara yönelik sanal bir dünya değil gerçek hayatımızı tanıtan eserlerle başlamak ve bu eserlerle onları beslemek gerekiyor. Romandan önce hayatın gerçeği bilgisini öğretmeli.
Kaynaklar:

  1. Yrd.Doç.    Dr. Nesime CEYHAN, Romanla Tanışan Neslin Tercüme Tekniği ve Tenkidine Dair Tartışmaları, Türkbilig, 2007
  2. Prof. Dr. Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken, İST. Mart-2006
  3. Peyami Safa, Objektif:2 Sanat, Edebiyat, Tenkit, Ötüken, İST-1999
  4.  Prof. Dr, Şerif AKTAŞ, Roman Sanatı ve İncelemesine Giriş, Akçağ Yay. 6. Baskı, Ank-2003
  5.  Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
  6.  Prof. Dr. V. Doğan Günay, Neyi, Nasıl Okuruz ya da Okumalıyız?, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kasım-2008
  7.  Vladimir Nabokov, Edebiyat Dersleri, çev. Fatih Özgüven-Nihal Akbulut, Ada Yay., İstanbul
  8.  Araş.Gör. Remzi CAN, Araş Gör,Mustafa TÜRKYILMAZ, Okut. Abdulkerim KARADENİZ, Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010.   http://www.osym.gov.tr/belge/1-4127/sinav-arsivi.html
  9. Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 65-67, 2002

En Yeniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı