AraştırmaDin ve HayatKapak

Sultan Fatih’in Kayıp Kur’ân-ı Kerîm Hattı

Fatih Sultan Mehmed’in hattıyla yazıldığı ve Selanik’te bulunduğu iddia edilen Mushaf-ı Şerîf hakkında ilginç bir jurnal sunulur Sultan İkinci Abdülhamid’e. Jurnali sunan kişi, Mülkiye mektebi mezunu ve Selanik İdadisi Müdürlüğü’nde bulunmuş olan ve Dârülmuallimîn’de ders vermekte olan Cemal Bey’dir.

“Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı sultanları içinde hikmet, fazilet, kemal ve siyaset gibi, bir devlet adamında bulunması gereken sıfatları kendisinde toplamış müstesna bir insandır. Aynı zamanda cihangirlik kılıcını beline kuşanmış, marifet elbisesini kendine hırka edinmiş âlim bir zattır. Maddi fetihleri kadar manevi fatihliği, ‘O ne güzel komutandır.’ hadîs-i şerîfiyle taçlanmıştır. Şu Belde-i Tayyibe’yi ebediyen bize hediye eden bu cömert zatın mübarek elleriyle yazmış olduğu bir Kur’ân-ı Kerîm mevcuttur. Selanik’te İshak Paşa Camii Şerifi kütüphanesinde mahfuz olan bu Mushaf-ı Şerîf’in, Fatih Sultan Mehmed Han’ın hattıyla yazılı olduğunu bildirmeyi bir vazife bilirim.

Mushaf-ı Şerîf’in Fatih Sultan Mehmed’in hattıyla yazılmış olduğunu birkaç delille ispat edebilirim: Birincisi; mushafın sonunda “Be-resm-i’s-sultan ibni’s-sultan Es-Sultan Mehmed Han-ı Sani” (Bu eser Sultan İkinci Mehmed’in hattıdır) kaydından anlaşılmaktadır. Ayrıca mushafın yazım tarihi, sultanın şehzade olarak Manisa’da bulunduğu zamana denk gelmektedir. Sultan Fatih’in vezir-i âzamlarından emekli olarak Selanik’te ikamet eden İshak Paşa tarafından Selanik’e getirilmiştir. İshak Paşa’nın Selanik’te yaptırdığı ve kendi adıyla anılan cami-i şerîf ve kütüphane vardır. Bu mushaf işte bu kütüphanede şahane bir cilt içinde korunmaktadır.

İshak Paşa Camii mamur ise de kütüphane yıkılmaya yüz tutmuş bir vaziyettedir. Kütüphanedeki nefis eserlerin birçoğu çalınmış, pek az eser kalmıştır. Fatih’in kıymeti cihan değer Mushaf-ı Şerîf’i ve eşyalarının kaybolmasından korkuyorum. Ben bu Mushaf-ı Şerîf’i birkaç defa ziyaret ettim. Hatta Fatih Sultan Mehmed’in türbesinde bulunan ve yine kendi hattıyla yazılı bulunan Kur’ân-ı Kerîm cüzleriyle karşılaştırmak için Mushaf-ı Şerîf’in bazı sayfalarının fotoğraflarını almaya teşebbüs ettiysem de bir sonuç alamadım. Çünkü mushaf, birilerinin elinde dolaşıyor ve bazen de kütüphaneci yerinde olmuyor.”

5 Eylül 1893

Cemal

BOA, Y.PRK. AZJ, 27/53

En Yeniler

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı