İNSAN VE HAYAT DERGİSİ: Mart, 2013

Güncel

Ağaç ve İnsan

4

Ağaç bir “can”dır. Nefes alır, nefes verir. Doğar, büyür, gelişir ve her canlı gibi ölür.…