İNSAN VE HAYAT DERGİSİ: Ocak, 2011

Kapak

Haberin Sansürlü Yüzü

0

“Medya, egemen toplumsal normları tehdit edici grupların, yani muhaliflerin eylem ve davranışlarını ‘sapkın’ olarak sunmaktadır.…