Aylar: Ağustos 2014

Meme Kanserinden Nasıl Korunulur?

Meme Kanserinden Nasıl Korunulur?

Meme kanseri erkeklerde yaklaşık yüzde bir oranında nadir görülür Son yıllarda artarak devam eden meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınların…
Petrol ve İnsan

Petrol ve İnsan

Petrol bir endüstri ürünü olmadan hemen önce Musul ve Bağdat civarında atların ve develerin bazı cilt hastalıklarında ilaç olarak kullanıldığı…
Farklı Yönleriyle 6 Kitap Analizi: Orta Doğu

Farklı Yönleriyle 6 Kitap Analizi: Orta Doğu

  Arap coğrafyasının tarihini doğru anlamak bugünkü gelişmeleri anlayabilme açısından ehemmiyet arz etmektedir. Tarihî hadiselerin dikkatli bir şekilde okunması sosyal…
AB’de Birlik Kurulabildiyse Bu Orta Doğu’da Daha Kolaydır

AB’de Birlik Kurulabildiyse Bu Orta Doğu’da Daha Kolaydır

Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı ile Ortadoğu’da cereyan eden hadiselerin analizini yaptık. Bölgedeki son…
Reklamda Her Yol Masala Çıkıyor

Reklamda Her Yol Masala Çıkıyor

Yayınlanan reklamlar, konusunun kısa oluşu, ele alınış şeklinin ilginçliği ve sürekli tekrar edilmeleri sebebiyle özellikle çocukların aşırı ilgisine mazhar oluyor.…
“Türkçe Kur’ân mı Var Behey Şaşkın”

“Türkçe Kur’ân mı Var Behey Şaşkın”

“Kur’ân’ı cidden anlamak, tedkîk etmek isteyenlerin onu usûlüyle Arabî yolundan ve tefâsir-i merviyyesinden anlamaya çalışmaları zarurîdir. “Kur’ân’ın falan tercemesinde şöyle…
Sokaklar Hepimizin!

Sokaklar Hepimizin!

Sokak umuma ait kocaman bir malikâneyi andıran bir şehrin koridorlarıdır. Ondan istifade etmek herkesin hakkıdır. Böyle iştirak halinde olan bir…
Dil Okulu mu Lisan Öğretmeni mi?

Dil Okulu mu Lisan Öğretmeni mi?

İngilizce Öğretmenliği 4. sınıfta okurken bir gazete ilânına tesâdüf etmiştim. Bugün bile hâlâ sağda solda reklamlarını görebileceğiniz bir İngilizce Kursu…
Sınavda Kopya Çekenler

Sınavda Kopya Çekenler

Sınavda kopya yasak, imtihan dünyasında ise serbesttir, hatta faydalıdır, belki de zarûri.. . Âlim, fâzıl, ârif, âbid, zâhid, sâlih kimselerin…
İlk Basamak Kreş mi Anaokulu mu?

İlk Basamak Kreş mi Anaokulu mu?

Ortalama olarak bir insanın ömrünün üçte biri okulda geçiyor. Kişiliğin kazanıldığı bu dönem insanın hem dünyevi hem de uhrevi hayatı…
Başa dön tuşu
Kapalı